Book Creator

A model of eco-friendly behaviour

by Olga Pileckiene

Cover

Loading...
Loading...
ERASMUS+ "It's not me, it's us, it's all about nature"
„Svarbu ne aš, svarbu, kad mes visi už gamtą!“
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
A model of eco-friendly behavior
Buy local food to reduce carbo dioxide emission caused by transportation.
Pirk vietinių gamintojų produktus, kad sumažėtų transportavimo metu išmetamo anglies dvideginio kiekis.
Eat less meat.
Valgyk mažiau mėsos.
Be nature neutral!
Būk neutralus gamtai!
Don't use too much plastic in your everyday life.
Kasdieniame gyvenime nenaudok per daug plastiko.
Recycle!
Rūšiuok!
Don't throw away your clothes.
Neišmesk savo drabužių.
PrevNext