Book Creator

eTwinning projekts "STEAM with fairy tales"

by Dita Holla

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
eTwinning projekts
"STEAM with fairy tales"
Loading...
2022 - 2023
Loading...
eTwinning projekts
"STEAM with fairy tales"
Participants from Latvia:
* Alūksne district pre-school educational institution "Sprīdītis".
*Educators Ilze Holla and Dace Skaistkalne and children of the 9th group.
*Project coordinator, material handler, etc. - Dita Holla
*Children's age - 4 years.
*The book also includes the works of other groups on the topic of fairy tales.
No Latvijas piedalās:
*Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis".
*Pedagogi Ilze Holla un Dace Skaistkalne un 9.grupas bērni.
*Projekta koordinators, materiālu apstrādātājs utt. - Dita Holla.
*Bērnu vecums - 4 gadi.
Iepazīsimies!
Let's get to know each other!
Balsojam!

Kuras no projektā piedāvātajām pasākām mums patīk!
Saskaitām balsis!

Sākam lasīt pasakas!

Veicam aktivitātes!
"Trīs sivēntiņi un vilks"
"Three Little Pigs and a Wolf"
PrevNext