Book Creator

עונות השנה

by khadeja titi

Cover

Loading...
עונות השנה
Loading...
עונות השנה- הן מספר תקופות עיקריות, בדרך כלל ארבע, שאליהן מחולקת השנה על פני כדור הארץ.   
כל אחת מעונות השנה מאופיינת באקלים ייחודי משלה ומספר שעות אור שונה ביממה על פי החלוקה המקובלת,עונות השנה ברוב האזורים, מלבד אזורי הקטבים והאזורים הטרופיים, הן:                            
סתיו - מזג האוויר מתקרר. השמש מצויה על קו המשווה השמימי ועם הזמן היא מתקרבת עוד יותר לפני האופק. הימים מתקצרים והלילות מתארכים בהדרגה.
חורף - מזג האוויר קר. השמש מצויה במסלול נמוך ביותר וקרוב לפני האופק. הימים קצרים והלילות ארוכים.
אביב - מזג האוויר מתחמם. השמש מצויה על קו המשווה השמימי ועם הזמן היא מתרחקת עוד יותר מפני האופק. הימים מתארכים והלילות מתקצרים בהדרגה.
קיץ - מזג האוויר חם. השמש מצויה במסלול גבוה ביותר ורחוק מפני האופק. הימים ארוכים והלילות קצרים.
PrevNext