Book Creator

қазақ тілі шаһары

by Naz Official

Pages 2 and 3 of 37

"Қазақ тілі шаһары"
тапсырмалар жинағы
Loading...
Кіріспе
Loading...
Жинақ жалпы қазақ тілінің салалары бойынша тапсырмалардан тұрады. Жинақ 5 - 9 сынып оқушыларына арналған. Тапсырмалар мультимедиялық бағдарламалардан құралып, арнайы QR-кодтар арқылы ұсынылады. Оқушылар ұялы телефондарынан QR-кодты ашып, тапсырмаларды орындап, қазақ тілінен білімдерін шыңдайды. Кейбір бағдарламалар бойынша арнайы сертификаттармен марапатталады.
Сәттілік сергіңіз болсын!
Loading...
"Өнер, білім - бәрі де оқуменен табылған"
Ыбырай Алтынсарин
Loading...
"Өнер, білім - бәрі де оқуменен табылған"
Ыбырай Алтынсарин
Loading...
1-тапсырма
Синтаксис саласы бойынша құрмалас салалас сөйлемдерді "Wordwall" бағдарламасы арқылы орындаңыздар.
2-тапсырма
«LearningApps» бaғдaрлaмaсы арқылы, еліктеу сөздер тақырыбында тапсырмаларды орындаңыздар.
2-тапсырма
«LearningApps» бaғдaрлaмaсы арқылы, еліктеу сөздер тақырыбында тапсырмаларды орындаңыздар.
3-тапсырма
«Quizalize» бaғдaрлaмaсы aрқылы «Зaт eсім» сөз тaбы бойынша aрнaйы тaпсырмaлaрды орындаңыздар.
4-тапсырма
"Educaplay" бaғдaрлaмaсы aрқылы «Aнтоним,омоним, синоним» тaқырыптaрынa арналған тапсырмаларды орындаңыздар.
5-тапсырма
«Proprofs» бaғдaрлaмaсы aрқылы «Лeксикa» сaлaсындaғы тұрaқты тіркeстeргe aрнaп тeст тaпсырмaлaрын орындаңыздар.
«PurposeGames» бaғдaрлaмaсы aрқылы «Фонeтикa» сaлaсын өткeндe дaуысты дыбыстaр тaқырыбындa дыбыстарды рет ретімен орналастырып, тапсырманы жүзеге асырыңыздар.
PrevNext