Book Creator

3. Sınıf Proje Kazanımları

by Peri'nin Sınıfı

Pages 2 and 3 of 33

Comic Panel 1
3. Sınıf
Müfredatla Entegrasyon Proje Kazanım
Perİhan D. ÇELİK
Loading...
Loading...
Türkçe Kazanımları
Loading...
T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.
T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
Loading...
T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.
T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
Hayat BİLGİSİ Kazanımları
HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.

HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.

HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır. 

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.

HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.

HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır. 

HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
1
MATEMATİK Kazanımları
M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.

M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.

M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.

M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
1
M.3.1.1.2. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.

M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.

M.3.1.2.4. Zihinden toplama işlemi yapar.

M.3.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
1
Fen BİLİMLERİ Kazanımları
F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.

F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder.

F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.

F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar
PrevNext