Book Creator

Erasmus+ 2020

by Krisztina Egressy

Cover

Loading...
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája
Loading...
Erasmus+ 2020.
Loading...
Tovább a megkezdett úton
Loading...
Fejlesztési terv

1. év: Innovatív módszerek egy Montessori iskolában

2. év: Tovább a megkezdett úton

- Montessori alapelvekre épülő egyedi oktatási módszertan az 5-6. évfolyamon
-hatékony oktatási módszertan alternatív alapelvek mentén
-IKT mint Montessori eszközök, digitális eszközhasználat
-tanulói, tanári digitális kompetenciák fejlesztése
-innovatív digitális technológiák megismerése és alkalmazása intézményi szinten
-a pedagógusok nyelvi kompetenciájának fejlesztése
-oktatási rendszerek megismerése
-a célország földrajzi, történelmi, kulturális értékeinek megismerése
School leadership and educational innovation
ENJOY ITALY
5 napos képzés az alábbi témában:
-innováció az oktatásban
-digitális technológiák az osztályeremben
-projekt tervezése, megvalósítása
-megoldási lehetőség az iskolában felmerülő problémák feltárására, kezelésére
Enough Theory, Let's Play! Fun Games for Developing the Whole Child
EUROPASS TEACHER ACADEMY
A játéktevékenység szerepe az oktatásban.
Játékelmélet.
Kommunikáció, együttműködés, érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztése játékokkal.
Játékok a tanteremben
Tanulók önkifejezési képességének, kreativitásának fokozása
Elősegítse személyes (azaz kognitív, érzelmi és szociális) fejlődésüket.
Segít abban is, hogy összetartóbb csoportot hozzon létre, ezáltal javítva mind a tanulók tanulásának, mind a tanári tapasztalatának minőségét.
PrevNext