Book Creator

Съединение

by Кристина Думбалска

Cover

Loading...
МОЯТ РОДЕН ГРАД -
гр. СЪЕДИНЕНИЕ
Loading...
Съдържание:

  • Географска характеристика.
  • Историческа характеристика.
  • Празници и обичаи.
  • Религия.
  • Трудови дейности и професии.
  • Екскурзия из родното селище.

Моят роден град е гр. Съединение. Това е градът в който съм родена, израснала, живея и отглеждам своите деца.
1

Географска характеристика.

Градът е разположен в Горнотракийската низина. Намира се на 22 км. северозападно от гр. Пловдив и на 135 км. югоизточно от гр. София. През града преминава река Потока.
2
Климатът е мек и температурите са по – високи в сравнение със тези в Северна България. Преобладаващите почви са черноземните. Количеството на валежите е много ниско и се наблюдава пролетно и лятно засушаване. Рядко вали сняг и той не се задържа дълго.

средна температура на въздуха
3
Историческа характеристика.

Създаването на самото селище става още по време на османското владичество около 1680 г. Районът е бил благоприятен за отглеждането на коне и за това първоначално се е наричало с. Голямо Конаре.

4

PrevNext