Book Creator

Alge

by Vita Vučković

Cover

Loading...
Loading...
ALGE
Loading...
Anja Tomašević i Vita Vučković, 2.b
Alge (lat. algae) su skupina pretežno vodenih fotosintetskih organizama prokariotskoga ili eukariotskoga tipa stanične organizacije (protisti) koje kao primarni fotosintetski pigment sadržavaju klorofil. Karakterističnu obojenost mogu im dati i drugi pigmenti, fikoeritrin (crvena), fikocijan i alofikocijan (plava), fukoksantin (smeđa), te violaksantin (ljubičasta). Iako imaju mnogobrojne sličnosti s kopnenim biljkama, nemaju definirana specijalizirana tkiva, kao ni diferencirane organe. Botanička disciplina koja se bavi proučavanjem alga naziva se algologija.
Prema navedenim pigmentima, alge možemo podijeliti na sljedeći način:
Različitih su veličina i oblika, od mikroskopskog pikoplanktona s veličinom stanica 0,2 do 2 μm do golemih steljki (talusa) u oceanima i do 50 m duljine. Većina su alga jednostanični organizmi s bičevima (flagelati), a mogu biti i kolonijalne organizacije i kompleksniji višestanični organizmi. Tijelo jednostaničnih alga sastoji se od jedne jedine stanice, koja ima staničnu membranu i protoplazmu s jednom ili više jezgara, a u protoplazmi jedan ili više kloroplasta.
Procjenjuje se da postoji više od 40 000 vrsta alga.
Speech Bubble
Višestanične alge, slično kao i mahovine, imaju tijelo (steljku) sačinjeno od korjenčića (rizoidi), stabalca (kauloid) i listića (filoidi), koji podsjećaju na biljne organe, no funkcionalno su potpuno drugačiji.
PrevNext