Book Creator

Обесването на Васил Левски

by Tania Rumenova

Cover

Loading...
Loading...
149 години от обесването на Васил Левски
Васил Левски – Апостолът е най-любимият син на майка България. Ничия друга смърт не е пораждала такава покруса, така съкрушаваща душата, и никога друг път предателството не е предизвиквало такава погнуса и омерзение у поколенията до ден днешен.
  На 19.02.1873г. Апостолът тръгва към бесилото с думите: „Милост от никого не диря!”. Но турските палачи не знаят, че го водят не към смъртта, а към безсмъртието. Силният характер, будният ум, несломимият дух и неизмеримата му смелост, са го направили безсмъртен.
PrevNext