Book Creator

ŽAIDŽIAME SENOVĘ 2022 m.

by Gailė Krakauskienė

Cover

Loading...
Loading...
ŠALIES IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ
CHOREOGRAFINIO FOLKLORO FESTIVALIS
,,ŽAIDŽIAME SENOVĘ"

2022 m.
Sveikinu visus tradicinio festivalio ,,Žaidžiame senovę" dalyvius, minint 32 - ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines.

Mūsų festivalio simbolis - keturlapis dobilas, teneša mums visiems sėkmę, gerovę, džiaugsmą, o kiekvieno iš Jūsų dėka festivalis ,,Žaidžiame senovę" tampa šviesia erdve, kurioje ugdomas darbštus, sąmoningas ir pilietiškas Lietuvos žmogus.Vilniaus Salininkų lopšelio - darželio direktorė
Natalija Peganova


Festivalio tikslas - stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautimą ir populiarinti lietuvių liaudies šokius, ratelius, smulkiąją tautosaką švietimo įstaigų ugdytinių tarpe bei kartu šventiškai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Pagal liaudies kalendorių, kovo mėnesio švenčių nedaug, bet jos visos vienaip ar kitaip siejasi su paukščių parskridimu. Tačiau visiems mums kovas reikšmingas ypatinga data - kovo 11- ąja, kai Lietuva pakilo gyvent ir žydėt. Šiais metais festivalio ,,Žaidžiame senovę" tema ,,Lietuvos paukščiai".
Mūsų įvaizdžio dalimi tapęs festivalis ,,Žaidžiame senovę" 2022 metais subūrė šias 22 švietimo įstaigas:

Druskininkų lopšelis – darželis ,,Žibutė“, Kauno rajono Jonučių lopšelis – darželis, Kauno sanatorinis lopšelis – darželis ,,Pušynėlis“, Kėdainių lopšelis – darželis ,,Pasaka“, Kybartų lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas", Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Žuvėdra“, Seinų lietuvių ,,Žiburio“ darželis, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Du gaideliai“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Gabijėlė“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Lakštingala", Vilniaus lopšelis – darželis ,,Liepsnelė“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Medynėlis“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Papartis“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Švelnukas“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vaidilutė“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Vieversys“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Žibutė“, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Žvangutis“, Vilniaus Markučių lopšelis – darželis, Vilniaus Salininkų lopšelis – darželis, Vilniaus lopšelis – darželis ,,Žiburėlis“ .
VILNIAUS SALININKŲ
LOPŠELIS - DARŽELIS
VILNIAUS LOPŠELIS - DARŽELIS ,,GABIJĖLĖ"
PrevNext