Book Creator

ANALYSIS OF STUDENT PRE-ASSESSMENT AND FINAL EVALUATION SURVEY

by Meltem Öğretmenim

Cover

Loading...
Ekolojik Minikler Ecological Kids
Loading...
Loading...
ÖĞRENCİ ÖN DEĞERLENDİRME VE SON DEĞERLENDİRME ANKETLERİNİN ANALİZLERİ
ANALYSIS OF STUDENT PRE-ASSESMENT AND FINAL EVALUATION SURVEY
Comic Panel 1
Ekolojik Minikler eTwinning Projesi Öğrenci Ön Değerlendirme Son-Değerlendirme Anketleri Google Forms üzerinden toplanmış olup, verilen yanıtların analizleri bu kitapta sunulmuştur. Katılım sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Ecological Kids eTwinning Project Student Pre- Evaluation and Post-Evaluation Questionnaires were collected through Google Forms, the answers given were analyzed and presented in this book. Thank you to all the teachers and students who participated.
Comic Panel 1
Ekolojik Minikler Projesi Öğrenci Ön Değerlendirme Anketimize 169 öğrenci; Öğrenci Son-Değerlendirme Anketimize ise 146 öğrencimiz katılım sağlamıştır.

To our Ecological Kids Project Student Pre-Assessment Questionnaire, 169 students; 146 students participated in our Student Post-Evaluation Questionnaire.
Comic Panel 1
Student Pre-Evaluation Survey/Öğrenci Ön Değerlendirme Anketi
Comic Panel 2
Student Post-Evaluation Survey/Öğrenci Son-Değerlendirme Anketi
Comic Panel 1
Proje başında öğrencilerin %95,2 si , proje sonunda ise %99,2 si doğada kendilerini iyi hissettiklerini söylemiştir.

95.2% of the students at the beginning of the project and 99.2% at the end of the project said that they felt good in nature.
Comic Panel 1
Student Pre-Evaluation Survey/Öğrenci Ön Değerlendirme Anketi
Comic Panel 2
Student Post-Evaluation Survey/Öğrenci Son-Değerlendirme Anketi
PrevNext