Book Creator

Wojnarowa- Meine Heimat- Moja mała ojczyzna"

by Klasa 7

Cover

Loading...
Loading...
Wojnarowa - Meine Heimat
Loading...
Loading...
moja mała ojczyzna
Loading...
E-book polsko - niemiecki
autorstwa uczniów i uczennic klasy 7
Loading...
2021/2022
Loading...
Loading...
SCAN ME
Vergangenheit-Przeszłość
Thought Bubble
Pochodzenie nazwy miejscowości- Herrkunft der Ort
W średniowieczu wieś była własnością szlacheckiego

rodu Wojnarowskich herbu Strzemię,

stąd wywodzi się nazwa wsi.
Speech Bubble
Einige Satze von der Gechichte-
Kilka zdań o przeszłości
Comic Panel 1
Nazwa miejscowości

Pochodzenie nazwy wsi nie jest znane od kogo lub czego się wywodzi.

Dawniej była wsią typowo rolniczą o gospodarstwach średnich. W środku wsi był dwór należący do dziedziczki Długoszewskiej z Lipnicy Wielkiej.

Dwór ten otrzymał w spadku syn z pierwszego małżeństwa hrabia Adam De Lawo.

W roku 1945 został rozdzielony: część ziemi otrzymała służba folwarczna i bezrolni oraz zasłużeni dla Polski Ludowej.
Z części ziemi utworzono PGR.

W 1867 r. Wojnarowa należała do powiatu Grybów. Po zlikwidowaniu powiatu w Grybowie w 1932 r. Została włączona do pow. Nowosądeckiego.

Der Name der Ort

Der Ursprung des Namens des Dorfes ist nicht bekannt, von wem oder was er stammt. Früher war es ein typisches Bauerndorf mit mittelständischen Betrieben. In der Mitte des Dorfes stand ein Herrenhaus, das der Erbin Długoszewska von Lipnica Wielka gehörte. Dieses Gericht wurde vom Sohn seiner ersten Ehe, Graf Adam De Lawo, geerbt.

1945 wurde es geteilt: Ein Teil des Landes wurde an landwirtschaftliche und grundlose Bedienstete und Verdiente der Volksrepublik Polen vergeben.
Aus einem Teil des Landes wurde ein staatlicher Bauernhof geschaffen.

1867 gehörte Wojnarowa zum Kreis Grybów. Nach der Auflösung des Bezirks in Grybów im Jahr 1932 wurde er in den Bezirk eingegliedert Nowosądecki.
Speech Bubble
Szkoła podstawowa w Wojnarowej i jej historia...-

Grundschule in Wojnarowa und ihre Gechichte...
Szkoła w Wojnarowej istniała już przed I wojną światową, prawdopodobnie powstała w 1894 roku, jednak w czasie jej trwania nauka nie odbywała się, gdyż stacjonowało tutaj wojsko austriackie i węgierskie. Dlatego po wojnie do klasy uczęszczała nawet 18-letnia młodzież.
W szkole pracował wówczas tylko jeden nauczyciel, później dwóch, a potem trzech. Początkowo istniały cztery klasy, później powstała szkoła stopnia drugiego z najwyższą klasą VI.
Uczniowie, którzy chcieli ukończyć klasę siódmą byli zmuszeni uczęszczać do Stróż lub Bobowej., dlatego też do roku 1939 nie było ani jednego absolwenta z średnim lub wyższym wykształceniem.

W okresie 30-lecia powojennego szkołę podstawową ukończyło ogółem 650 osób, z tego 84 uzyskało dyplomy ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej, 30 – technikum, 314 – zasadniczą szkołę zawodową, 11 osób – szkołę wyższą.
Budynek szkoły pierwotnie miał tylko jedną salę lekcyjną, mieszkanie dla nauczycieli oraz dwie sale wynajęte na wsi, dlatego przez lata był sukcesywnie rozbudowywany.
W lipcu 1952 roku mieszkańcy przystąpili do dużej przebudowy szkoły. Zostały dobudowane kolejne sale lekcyjne, pokój nauczycielski, a na piętrze powstały trzy mieszkania dla nauczycieli.

W 1967 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego na terenie otrzymanym przez PGR, ale na 7 lat została przerwana. Dopiero jesienią 1973 roku wznowiono prace.
Do nowej szkoły wprowadzono się w czerwcu 1977 roku.
PrevNext