Book Creator

Kif ftaħt il-bieb

by Francesca Calleja 2

Cover

Loading...
Kif ftaħt il-bieb...

francesca calleja
Loading...
Loading...
Kull ġurnata nimxi filgħodu biss u dejjem ikun hemm dar abandunata
b' bieb li jkun dejjem magħluq imma llum il-bieb kien miftuħ u l- kurjuża
tiegħ bdiet tgħdli biex nidħol mil ġol bieb. Is-sekonda li ftaħt il-bieb sibt
ruħi fil-baħar fuq gżira żgħira imma l-ewwel darba tintilef. Wara xi ġranet
iltqajt ma' mostru. Il- mostru kien vera stramp imma jien ħsibt li kien ħa
jikolni. Jiena u l- mostru sirna ħbieb wara xi sigħat.


Indunajt li anka l- mostru jitkellem bil- Malti Jiena u l- mostru smajna
ħoss kbir għalura morna niċċekkjaw u ma sibna xejn. Imma wara rajna
vapur kbir ħafna ġej quddiem il- gżira.Staqsewna għal l- għajnuna imma
jiena ma ridtx immur imma ma ridtx noqgħod fuq il- gżira għedtilhom
in- numru ta' ommi u missieri u x' jisimni u marru. Wara jumejn ġranet
raġa' ġie, il- vapur u qalu li sabu lill ġenituri tiegħ imma qalu li rridu li
nħasllu l- flus. Jiena għedlu mgħandiex flus u għax ilni fuq il- gżira. Imma
hu qalli li wara ġġibli ommi u missieri nista' nħallsu meta jkolli l- flus
u jiena għedlu iva.Kull ġurnata nimxi filgħodu biss u dejjem ikun hemm dar abandunata
b' bieb li jkun dejjem magħluq. Imma llum il-bieb kien miftuħ u l-kurżita'
tiegħi bdiet tgħidli biex nidħol mill-bieb. Malli ftaħt il-bieb sibt
ruħi fil-baħar fuq gżira żgħira imma l-ewwel darba li tkun f'dal-post tintilef. Wara xi ġranet iltqajt ma' mostru. Il- mostru kien vera stramb u jien ħsibt li kien ħa jikolni. Jiena u l-mostru sirna ħbieb wara xi sigħat.


.
Indunajt li anke l- mostru jitkellem bil-Malti. Jiena u l-mostru smajna
ħoss kbir u allura morna niċċekkjaw u ma sibna xejn. Imma wara
rajna vapur kbir ħafna ġej quddiem il-gżira. Offrewlna l-
għajnuna imma jiena ma ridtx immur imma ridt noqgħod fuq il- gżira. Għedtilhom in- numru ta' ommi u missieri u x' jisimni u marru. Wara jumejn raġa' ġie l- vapur u qalu li sabu lill-ġenituri tiegħi. Qaluli li rridu nħallsu l-flus. Jiena għedtlu li m'għandix flus għax kon ilni fuq il-gżira. Imma hu qalli li wara li jġibli lil ommi u lil missieri nista' nħallsu meta jkolli l- flus u jiena għedtlu iva.
Kull ġurnata nimxi filgħodu biss u dejjem ikun hemm dar abandunata
b' bieb li jkun dejjem magħluq. Imma llum il-bieb kien miftuħ u l-kurżita'
tiegħi bdiet tgħidli biex nidħol mill-bieb. Malli ftaħt il-bieb sibt
ruħi fil-baħar fuq gżira żgħira imma l-ewwel darba li tkun f'dal-post tintilef. Wara xi ġranet iltqajt ma' mostru. Il- mostru kien vera stramb u jien ħsibt li kien ħa jikolni. Jiena u l-mostru sirna ħbieb wara xi sigħat.


.
Indunajt li anke l- mostru jitkellem bil-Malti. Jiena u l-mostru smajna
ħoss kbir u allura morna niċċekkjaw u ma sibna xejn. Imma wara
rajna vapur kbir ħafna ġej quddiem il-gżira. Offrewlna l-
għajnuna imma jiena ma ridtx immur imma ridt noqgħod fuq il- gżira. Għedtilhom in- numru ta' ommi u missieri u x' jisimni u marru. Wara jumejn raġa' ġie l- vapur u qalu li sabu lill-ġenituri tiegħi. Qaluli li rridu nħallsu l-flus. Jiena għedtlu li m'għandix flus għax kon ilni fuq il-gżira. Imma hu qalli li wara li jġibli lil ommi u lil missieri nista' nħallsu meta jkolli l- flus u jiena għedtlu iva.
Wara li mar stennejt ġurnata - Ma ġiex, Stennejt jumejn oħra u xorta
ma ġiex, Stennejt ġimgħa u xorta ma ġiex. Imbagħad stennejt ħames
ġimgħat u xorta ma ġiex. Tliet xhur wara ġie u qalli "Skużani talli
domt," u tellagħna fuq il-vapur.
Wara li mar stennejt ġurnata - Ma ġiex, Stennejt jumejn oħra u xorta
ma ġiex, Stennejt ġimgħa u xorta ma ġiex. Imbagħad stennejt ħames
ġimgħat u xorta ma ġiex. Tliet xhur wara ġie u qalli "Skużani talli
domt," u tellagħna fuq il-vapur.
PrevNext