Book Creator

Kif ftaħt il-bieb

by Francesca Calleja 2

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
Kull ġurnata nimxi filgħodu biss u dejjem ikun hemm dar abandunata
b' bieb li jkun dejjem magħluq. Imma llum il-bieb kien miftuħ u l-kurżita'
tiegħi bdiet tgħidli biex nidħol mill-bieb. Malli ftaħt il-bieb sibt
ruħi fil-baħar fuq gżira żgħira imma l-ewwel darba li tkun f'dal-post tintilef. Wara xi ġranet iltqajt ma' mostru. Il- mostru kien vera stramb u jien ħsibt li kien ħa jikolni. Jiena u l-mostru sirna ħbieb wara xi sigħat.


.
Loading...
Indunajt li anke l- mostru jitkellem bil-Malti. Jiena u l-mostru smajna
ħoss kbir u allura morna niċċekkjaw u ma sibna xejn. Imma wara
rajna vapur kbir ħafna ġej quddiem il-gżira. Offrewlna l-
għajnuna imma jiena ma ridtx immur imma ridt noqgħod fuq il- gżira. Għedtilhom in- numru ta' ommi u missieri u x' jisimni u marru. Wara jumejn raġa' ġie l- vapur u qalu li sabu lill-ġenituri tiegħi. Qaluli li rridu nħallsu l-flus. Jiena għedtlu li m'għandix flus għax kon ilni fuq il-gżira. Imma hu qalli li wara li jġibli lil ommi u lil missieri nista' nħallsu meta jkolli l- flus u jiena għedtlu iva.