Book Creator

Proiect de lecție- Liste în pagini web

by ADELA CRISTINA BORCA BALABAN

Cover

Loading...
BORCA-BALABAN Adela-Cristina
Loading...
Liceul Tehnologic ”Transilvania” Deva
Loading...
Proiect didactic- Liste în pagini web
Tipul lecției:
de dobândire de noi cunoștințe
Unitatea de învățare:
Pagini Web
Competențe generale:
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor
Competenţe specifice: 
Pagini Web
1.2 Utilizarea unui editor dedicat pentru realizarea unor pagini web cu diverse teme
- vizitarea unor pagini web pentru identificarea elementelor specifice, vizând protecția utilizatorului împotriva fraudelor informatice realizate prin inginerie socială
- explorarea elementelor de interfață ale unei aplicații de editare a paginilor web în scopul identificării principalelor facilități ale acesteia
- analiza unor pagini model cu scopul de a identifica elementele de structură: antet, titlu, corp
- editarea unei pagini web pe o temă dată (anotimpuri, sportul preferat, pagina clasei etc.)
3.2. Elaborarea/actualizarea de pagini web conform unor specificaţii date
- realizarea unei pagini web cu o tematică la alegere (de exemplu, promovarea rezultatelor unui proiect)
- realizarea unui site web al clasei care să conțină mai multe pagini personale ale elevilor
- alegerea unui aspect și conținut adecvate în funcție de auditoriu și de tematică (de exemplu, pagină web despre jocurile preferate, pagină web despre Munții Carpați etc.)
Obiective specifice de predare-învățare-evaluare (obiective-operaționale):
Strategii didactice:
La finalul orei elevii vor fi capabili:
1. să definească noțiunea de listă în html, accentuând importanța utilizării lor în cadrul paginlor web;
2. să enumere tipurile de liste: ordonată, neordonată, de definiții, precizând caracteristicile fiecăreia;
3. să scrie corect sintaxele corespunzătoare celor trei tipuri de liste, specificând rolul fiecărui marcator inclus;
4. să diferențieze între sintaxele și rolul celor trei tipuri de liste;
să aplice cunoștințele asimilate pe parcursul orei, realizând un miniproiect pe temă 
·metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, demonstrația, exercițiul
·mijloace didactice: tablă, marker, manual digital, lab informatică (calculatoare, Internet) videoproiector, fișe de lucru online 
Strategii didactice:
·metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, demonstrația, exercițiul
·mijloace didactice: tablă, marker, manual digital, lab informatică (calculatoare, Internet) videoproiector, fișe de lucru online 
PrevNext