Book Creator

อาขยาน

by SUCHADA SHINGSUWAN

Cover

Loading...
Loading...
บทอาขยาน
Loading...
นางสาว สุชาดา สิงห์สุวรรณ
รหัสนักศึกษา 6106011009
คณะศึกษาศาสตร์
บทอาขยาน
ฝนตกแดดออก
   ฝนตกแดดออก     นกกระจอกแปลกใจ
โผผินบินไป                  ไม่รู้หนทาง
ไปพบมะพร้าว               นกหนาวครวญคราง
พี่มะพร้าวใจกว้าง           ขอพักสักวัน
    ฝนตกแดดออก         นกกระจอกพักผ่อน
พอหายเหนื่อยอ่อน         บินจรผายผัน
ขอบใจพี่มะพร้าว            ถึงคราวช่วยกัน
น้ำใจผูกพัน                   ไม่ลืมบุญคุณ
 เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล
ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน
เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย
บทอาขยาน
เด็กน้อย
บทอาขยาน  
ไก่แจ้

ไก่เอ๋ย ไก่แจ้
ถึงยามขัน ขันกระแซ่ กระชั้นเสียง
โก่งคอ เรื่อยร้อง ซ้องสำเนียง
ฟังเพียง บรรเลง วังเวงดัง
ถ้าตัวเรา เหล่านี้ หมั่นนึก
ถึงคุณครู ผู้ฝึก สอนสั่ง
ไม่มากนัก เพียงวัน ละสองครั้ง
คงตั้ง แต่สุข ทุกวันเอย
บทอาขยาน
สักวา
 สักวา หวานอื่น มีหมื่นแสน
ไม่เหมือนแม้น พจมาน ที่หวานหอม
กลิ่นประเทียบ เปรียบดวง พวงพะยอม
อาจจะน้อม จิตโน้ม ด้วยโลมลม
แม้นล้อลาม หยามหยาบ ไม่ปลาบปลื้ม
ดังดูดดื่ม บอระเพ็ด ต้องเข็ดขม
ผู้ดีไพร่ ไม่ประกอบ ชอบอารมณ์
ใครฟังลม เมินหน้า ระอาเอย
บทอาขยาน
รักษาป่า
นกเอยนกน้อยน้อย     บินล่องลอยเป็นสุขศรี
 ขนขาวราวสำลี          อากาศดีไม่มีภัย
 ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง       ฟ้าสีทองอันสดใส
 มีป่าพาสุขใจ        มีต้นไม้มีลำธาร
 ผู้คนไม่มีโรค          นับเป็นโชคสุขสำราญ
 อากาศไร้พิษสาร         สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
คนสัตว์ได้พึ่งป่า      มารักษาป่าไม้ไทย
 สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ     ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
PrevNext