Book Creator

Tavās mājās vienmēr pa kādai ķepai

by Beatrise Sevastjanova

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Dzejas izlase bērniem un ķepaiņiem
Loading...
Loading...
Tavās mājās vienmēr pa kādai ķepai
Beatrise Sevastjanova

Tavās mājās vienmēr pa kādai ķepai
Dzejas izlasi sastādīja Beatrise Sevastjanova, PSDF, latviešu valodas un literatūras skolotāja programmas 2. kursa studente, studiju kursam - Bērnu un jauniešu literatūra skolā
Liepāja, 2022
Ilustrācijas aizgūtas no bookcreator.com un manas labas draudzenes Oksanas Šabalovas, kura aizraujas ar skaistu un mīļu dzīvnieku zīmēšanu.
PRIEKŠVĀRDS
Lielākajai daļai no mums mājās noteikti ir kāds kaķis vai suns, vai pelīte būrī (vai noslēpusies aiz sienas vai tumšākā mājas stūrī, kur kādu gardumu var nočiept). Varbūt mūsu draugiem lauku mājās ir ruksis, gailis vai aitiņa, vai šad un tad lapsa atnāk ciemos.
Vai esi kādreiz padomājis, ko tavi mājdzīvnieki dara, kad neesi mājās? Par ko tie domā? Šie dzejoļi palīdzēs tev ieskatīties tavu draugu ikdienā un rosinās tavu fantāziju, lasot mājdzīvnieku piedzīvojumus!
Mūsu pašu dzejnieki, zināmi un mums mīļi, ir parūpējušies, lai bērni dažādos vecumos varētu mācīties lasīt paši, vai ar mammas un tēta palīdzību, vai blakus ņemot kādu ķepaini.
Mācīsimies mīlēt, saprast un rūpēties par dzīvniekiem. Prātosim, kāpēc kaķis dusmīgi ņaud, suns nikni rej vai gauži raud, vai kāpēc aitiņas ir mīkstas un pūkainas un kas ir noslēpies ganību laukos. Vienmēr atceries, ka mūsu dzīvē mājdzīvnieks ir uz kādu laiku, taču viņu dzīvē mēs esam uz visiem laikiem.
Dzejas krājumu var izmantot kā pirmskolas, tā sākumskolas vecuma bērniem, vai mājās apgūt lasīšanu kopā ar saviem mīļajiem, mācoties pašus dzejas pantu pamatus, atskaņas un attīstīt fantāziju un radošo domāšanu.
Peļu svētki
Peles dzīvo kā pa taukiem,
Runcis aizbraucis uz laukiem.
Ēdamā tām ir ar kaudzi –
Saukt var ciemos peļu draudzi!

Nu pie bagātīga galda
Prieks un saticība valda.
Peles dzied un skaļi pīkst,
Dejo tā, ka grīda čīkst!

Ak tu šausmas – durvis veras…
Peles strauji augšā ceļas…
Runcis tā kā briesmon’s drāžas,
Šķīvji, dakšas, glazes gāžas.
Ēdamais šķīst malu malās,
Peles veikli sašmauc alās.
Apkārt postaža un drazas,
Bet par to tām bēda maza.

Peļu mamma savāc saimi –
Visi dzīvi – tavu laimi!
Viens ar izmežģītu asti,
Citam puns pret miltu kasti.

Slimos ved pie peļu ārsta,
Tas tiem zāles virsū bārsta.
Doma pelēniem tik viena –
Kad nāks atkal svētku diena?
Leontīne Apšeniece
PrevNext