Book Creator

Mária, Isten anyja

by Apolka Magyari

Cover

Loading...
Mária, Isten anyja
Loading...
Igen a kiválasztottságra
Az angyal üzenete meglepte ugyan, de ő nem állított akadályokat a jó Isten terve elé, nem veszített időt érvelésekkel, hanem készségesen rábízta magát, és helyet adott a Szentlélek működésének.
Az üdvtörténet nagy eseménye az ő „igenjétől” indult.
 Nem hivalkodva, nem dicsekedve, hanem egészen egyszerűen tette, amit tett
Ő nem a világba, hanem a jó Istenbe vetette reményét, és így haladt élete útján. 
„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1, 38)
Igen arra, ami éppen van
• Egyházunk tanításában négy dogma, azaz hittétel szól Máriáról. Ezeket a hit tisztaságát felügyelő egyházi tanítóhivatal vagy a pápa fogalmazta meg. A Máriadogmák a következők:
1. Mária Isten Anyja, mert test szerint a világra szülte Isten testté lett Igéjét. Ezt a dogmát az efezusi zsinat hirdette ki 431-ben.
2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. A dogmát a lateráni zsinat (649) fogalmazta meg, és a III. kons-tantinápolyi zsinat (681) is megerősítette.
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az áteredő bűn nem érintette őt. Ezt a dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8-a.
4. Szűz Mária, miután befejezte az ő földi életét, a testével és a lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. A dogmát 1950-ben hirdette ki XII. Pius pápa. Ünnepe Nagyboldogasszony napja, augusztus 15.
Számodra ki Mária?
PrevNext