Book Creator

,,Steam keliauju po Lietuvą"

by Deimantė Gaudutienė

Cover

Loading...
Palangos lopšelio - darželio ,,Gintarėlis" ir Kretingos lopšelio - darželio ,, Ąžuoliukas" bendras eTwinning projektas
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tikslas:
Pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas ,,Steam kelionė po Lietuvą“. Šio projekto tikslas - per praktines veiklas, stebėjimus, bandymus, eksperimentus, inžinerija, ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus Tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, integruojant inovatyvias STEAM metodo veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtos savo kūrybines, pažintines galias, ugdysis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo jausmą savo Tėvynei.
Uždaviniai:
1. Pasitelkiant STEAM metodus skatinti vaikus pažinti ir domėtis savo šalies istorija, tradicijomis, kultūra.
2. Ugdyti vaikų gebėjimą taikyti inovatyvias IKT technologijas.
3. Tobulinti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su suaugusiais ir bendraamžiais.
4. Puoselėti pagarbos, pasididžiavimo jausmą savo Tėvynei, ugdyti pilietiškumą.
PROJEKTO EIGA:
Projektas vykdomas 2022 metų vasario - kovo mėnesiais. Kviečiamos dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Siekiant įgyvendinti projektą kartu su projekto partneriais bus parengtos aštuonių savaičių rekomenduojamos veiklos (kūrybiniai-meniniai darbeliai, virtualių muziejų, miestų lankymas, eksperimentai, bandymai, informacinių filmukų žiūrėjimas, viktorinos, inžinerinių statinių kūrimas ir kt.). Visas projekto įgyvendinimas suskirstytas trimis etapais:
I etapas (pasiruošimas projektui, supažindinti tėvus su projektu, projekto registravimas, nuotolinis susitikimas su partneriais, veiklų aptarimas, pasiskirstymas atsakomybėmis).
II etapas (projekto vykdymas, numatytų veiklų organizavimas ir fiksavimas, dalinimasis nuotraukomis, nuotolinis susitikimas).
III etapas (projekto refleksija, nuotolinis susitikimas, bendros knygos sukūrimas).
Comic Panel 1
1 savaitė
Susipažinkime
Partnerių susitikimas zoom platformoje. Projekto eigos aptarimas, darželių prisistatymų kūrimas.
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Jonavos lopšelis - darželis "Dobilas"
Vilija Gurejeva -Vėžienė
Mes Boružiukai, linksmi, judrūs, žingeidūs, domimės kas vyksta aplink mus.
Priekulės vaikų lopšelis-darželis
"Pelėdžiukų" grupės vaikai džiaugiasi galėdami dalyvauti šiame projekte
Pagirių lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas"
Lina Antanėnienė
Mes smalsūs, išradingi ir pasiruošę su jumis keliauti po Lietuvą!
Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Inga Rupšienė
Linkėjimai iš pajūrio :)
Vaida Liepienė
Esame smalsūs ir aktyvūs. 
Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas"
Deimantė Gaudutienė
Nekantraujame kartu su jumis leistis į kelionę!
Dovilų pagrindinė mokykla - Šiūparių skyriaus darželis
Sveiki, esame „Bitutės'' grupės vaikai. Džiaugiamės prisijungę prie projekto
Sedos lopšelis-darželis ,,Jurginėlis“
Astra Stonkuvienė
Džiaugiamės prisijungę prie projekto.
PrevNext