Book Creator

Miss

by Pavlina Filipova

Pages 2 and 3 of 9

ВЪЛШЕБНОТО КАМЪЧЕ
От Митко , Борис, Никола и Софи
Loading...
Loading...
Един ден четирима приятели Митко, Борис , Никола и Софи
отишли през лятната ваканция в Гърция. 
Когато пристигнали на плажа открили заровено писмо в бутилка.
Loading...
Loading...
Loading...
Митко взел писмото и го прочел. Там пишело , че трябва да открият стара книга с надпис вълшебното камъче.
На следващият ден те отишли в библиотеката.
Там открили книгата .Те я взели и я сложили на една маса.
Застанали около нея и тя се отворила сама на страница 68.
Имало карта на плажа. Там имало различни числа .Те отворили на страница 99.Пишело, че трябва да открият нещо под числото 68 , което се намира в центъра на плажа.
Когато се прибрали решили да открият какво ще има там.
На следващият ден те се събрали и отишли на плажа. След много търсене те го открили. Борис се чудел какво да прави. Митко предложил да започнат да копаят. След много време те открили един сандък.
В сандъка имало вълшебно камъче. Никола го взел.

Софи , решила да счупят вълшебното камъче и да дават по прашинка на всеки, който срещнат.
PrevNext