Book Creator

Planeta Pământ

by MARIA CRISTINA MELINTE

Cover

Loading...
Planeta Pământ
Proiect didactic realizat în cadrul
Programului Naţional de instruire
"Didactica utilizării bibliotecii digitale
EDUCAŢIE ONLINE"
Autor
Melinte Maria Cristina - profesor pentru învăţământ primar
Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava, România
CLASA: a IV-a

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii

UNITATEA TEMATICĂ:
Ştiinţele pământului – Pământul în Sistemul Solar

SUBIECTUL: Planetele Sistemului Solar. Planeta Pământ

DOMENII INTEGRATE:
- Ştiinţe ale naturii
- Comunicare în limba română
- Arte vizuale şi abilităţi practice
COMPETENŢE VIZATE:
Ştiinţe ale naturii
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
2.1. Elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii
Comunicare în limba română
1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile
2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a unui proiect/ a unei activităţi derulate în şcoală sau extraşcolar
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit
Arte vizuale şi abilităţi practice
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 O 1 – să citească conştient informaţiile despre componentele Sistemului Solar și relaţiile dintre ele
 O 2 – să descopere poziţia planetei Pământ faţă de Soare
 O 3 – să identifice informațiile importante despre planeta Pământ
 O 4 – să integreze în enunţuri informaţiile noi
 O 5 – să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza noilor informaţii
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, munca independentă, problematizarea, jocul didactic, învăţarea prin descoperire, puzzle

b) Mijloace didactice: videoproiector, laptop, telefoane mobile, piese puzzle din carton, fişă de lucru, joc puzzlefactory.pl, aplicaţiile Chatter Pix, Word Wall, Padlet, canal YouTube

c) Forme de organizare: frontal, individual, echipe
Modalităţi de evaluare: observare sistematică, evaluare orală, autoevaluare, interevaluare colegială, evaluare scrisă
BIBLIOGRAFIE:
- Programa şcolară

- Nicolae Ploscariu – „Ştiinţe ale naturii” – manual pentru clasa a IV-a, Ed. Arthur

- Nicolae Ploscariu – „Ştiinţe ale naturii” – caiet de lucru pentru clasa a IV-a, Ed. Arthur

- îndreptardigital.ro – cursul „Intensiv de educaţie digitală pentru învăţători”

- https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joc/arta/308149-planeta-p%C4%83m%C3%A2nt

- https://www.youtube.com/watch?v=1yEwead1UCI

- https://wordwall.net/ro/resource/1940265/planeta-pamant

- https://www.youtube.com/watch?v=uXY4ja--xw0

- https://padlet.com/cristinamelinte/drcp7212u21070w3
PrevNext