Book Creator

Knyga

by Teresė Kerulienė

Pages 2 and 3 of 369

Loading...
Parodos dalyviai
Loading...
Parodoje dalyvavo net 77 valstybinės ir privačios ugdymo įstaigos iš visos Respublikos. Tarp dalyvių buvo 49 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 3 ugdymo-daugiafunkciniai centrai, 25 bendrojo ugdymo mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos. Parodas-dirbtuves iniciavo 141 mokytojas, o į veiklas buvo įtrauktos įstaigų bendruomenės: ugdytiniai, jų tėvai, administracija ir kiti darbuotojai.
Loading...
Parodos organizavimo tvarka
Loading...
Už autorinių teisių pažeidimus, eksponuojamų nuotraukų kokybę bei aprašymų tekstą atsako nuotraukas pateikę asmenys.
Parodos organizatorius pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai ir parodos dalyvių vardus ir pavardes skelbti Vilniaus lopšelio darželio "Coliukė" internetinėje svetainėje www.coliuke.vilnius.lm.lt iki 2022 metų kovo 1 dienos.
Loading...
Parodos dalyviai
Loading...
Parodoje dalyvavo net 77 valstybinės ir privačios ugdymo įstaigos iš visos Respublikos. Tarp dalyvių buvo 49 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 3 ugdymo-daugiafunkciniai centrai, 25 bendrojo ugdymo mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos. Parodas-dirbtuves iniciavo 141 mokytojas, o į veiklas buvo įtrauktos įstaigų bendruomenės: ugdytiniai, jų tėvai, administracija ir kiti darbuotojai.
Loading...
Parodos organizavimo tvarka
Loading...
Už autorinių teisių pažeidimus, eksponuojamų nuotraukų kokybę bei aprašymų tekstą atsako nuotraukas pateikę asmenys.
Parodos organizatorius pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai ir parodos dalyvių vardus ir pavardes skelbti Vilniaus lopšelio darželio "Coliukė" internetinėje svetainėje www.coliuke.vilnius.lm.lt iki 2022 metų kovo 1 dienos.