Book Creator

Osnovni izazov 2021.

by Valentina Milohanić

Cover

Loading...
VALENTINA MILOHANIĆ
Slap
Teče i teče, teče jedan slap;
Što u njem znači moja mala kap?
Gle, jedna duga u vodi se stvara,
I sja i dršće u hiljadu šara.
Taj san u slapu da bi mogo sjati,
I moja kaplja pomaže ga tkati.

Dobriša Cesarić
Pjesnici su čuđenje u svijetu. 
Thought Bubble

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext