Book Creator

Klasyczna metoda problemowa

by Ania Iglar

Cover

Loading...
Klasyczna metoda problemowa
Loading...
Sposób na wprowadzenie uczniów w złożoną sytuacje, gdzie są racje "za" i "przeciw"
Loading...
Klasyczna metoda problemowa
Klasyczna metoda problemowa polega na wprowadzeniu uczniów w daną sytuacje i zadaniem uczniów jest podjąć decyzje w sprawie jej rozwiązania, zrozumieć tę sytuacje, a następnie przewidzieć skutki tej decyzji oraz innych ewentualnych decyzji.
CEL
Głównymi celami metody problemowej są: uporządkowanie wiedzy, tak aby uczniowie mogli korzystać z niej w praktyce, nauczenie procesu rozumowania oraz wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się i zwiększania motywacji do zdobywania wiedzy.
Uwzględnia się w niej cztery istotne momenty. Obejmują one:
- wytwarzanie sytuacji problemowej
- formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązywania
- weryfikację pomysłów rozwiązania
- porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach o charakterze praktycznym lub teoretycznym
https://sites.google.com/site/nauczanieproblemowe/
Klasyczna metoda problemowa
Klasyczna metoda problemowa polega na wprowadzeniu uczniów w daną sytuacje i zadaniem uczniów jest podjąć decyzje w sprawie jej rozwiązania, zrozumieć tę sytuacje, a następnie przewidzieć skutki tej decyzji oraz innych ewentualnych decyzji.
CEL
Głównymi celami metody problemowej są: uporządkowanie wiedzy, tak aby uczniowie mogli korzystać z niej w praktyce, nauczenie procesu rozumowania oraz wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się i zwiększania motywacji do zdobywania wiedzy.
Uwzględnia się w niej cztery istotne momenty. Obejmują one:
- wytwarzanie sytuacji problemowej
- formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązywania
- weryfikację pomysłów rozwiązania
- porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach o charakterze praktycznym lub teoretycznym
https://sites.google.com/site/nauczanieproblemowe/
O autorze
Przykład zastosowania:
Metodę taką można zastosować podczas omawiania z uczniami np. wpływu człowieka na środowisko. Jest to bardzo dobry temat aby stworzyć lekcję o charakterze problemowym i wykorzystać tą metodę.
Jestem studentką 2 roku biologii o specjalności nauczycielskiej. Odpowiada mi metoda problemowa, ponieważ mogę w ten sposób zaaktywizować uczniów i bardzo lubię z nimi dyskutować.
O autorze
Przykład zastosowania:
Metodę taką można zastosować podczas omawiania z uczniami np. wpływu człowieka na środowisko. Jest to bardzo dobry temat aby stworzyć lekcję o charakterze problemowym i wykorzystać tą metodę.
Jestem studentką 2 roku biologii o specjalności nauczycielskiej. Odpowiada mi metoda problemowa, ponieważ mogę w ten sposób zaaktywizować uczniów i bardzo lubię z nimi dyskutować.
PrevNext