Book Creator

Klasyczna metoda problemowa

by Ania Iglar

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
Klasyczna metoda problemowa
Loading...
Klasyczna metoda problemowa polega na wprowadzeniu uczniów w daną sytuacje i zadaniem uczniów jest podjąć decyzje w sprawie jej rozwiązania, zrozumieć tę sytuacje, a następnie przewidzieć skutki tej decyzji oraz innych ewentualnych decyzji.
Loading...
CEL
Głównymi celami metody problemowej są: uporządkowanie wiedzy, tak aby uczniowie mogli korzystać z niej w praktyce, nauczenie procesu rozumowania oraz wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się i zwiększania motywacji do zdobywania wiedzy.
Loading...
Uwzględnia się w niej cztery istotne momenty. Obejmują one:
- wytwarzanie sytuacji problemowej
- formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązywania
- weryfikację pomysłów rozwiązania
- porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach o charakterze praktycznym lub teoretycznym
Loading...
Loading...
CEL
Głównymi celami metody problemowej są: uporządkowanie wiedzy, tak aby uczniowie mogli korzystać z niej w praktyce, nauczenie procesu rozumowania oraz wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się i zwiększania motywacji do zdobywania wiedzy.
Loading...
https://sites.google.com/site/nauczanieproblemowe/
Loading...