Book Creator

Ego'nun Ahengi

by ganime turan

Cover

Loading...
Rounded Rectangle
Rounded Rectangle
BİLİM VE SANAT, İTİBAR GÖRMEDİĞİ TOPLUMLARI TERK EDER.

İBN-İ SİNA
T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA’DA HEDEFLENEN EĞİTİME NİTELİK KAZANDIRMA PROJESİ
Proje Adı AHENK: Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi Proje Konusu: Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttıracak çalışmalarla ilgili süreci yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
Projeyi Hazırlayan Birim: Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Projenin Gerekçesi: İlimiz öğrencilerinin sosyokültürel yapısına uygun, millî, manevi ve evrensel değerlerle bağdaşır nitelikte, yeniliğe ve öğrenmeye açık, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak.
Proje Özeti AHENK; • İlimiz eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artıracak çalışmaları içermektedir. • Akademik başarı, bilimsel/sosyal/kültürel/sportif faaliyetler, rehberlik faaliyetleri, okul/toplum/aile ilişkisi alanlarında yapacağı bütün çalışmaları değerler eğitimiyle ilişkilendirir. • Sivil Toplum Kuruluşları ve sektörle işbirliği yaparak öğrencilerimizin mesleki alanda gelişimi ve istihdamına katkı sağlayıcı çalışmalar yapar. • Bilgi ve teknolojinin sürekli değişimi ve gelişimine bağlı olarak, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hayat boyu öğrenmeyi esas alır. • İl genelinde belirlenen sınıf seviyelerinde ölçme ve değerlendirme amaçlı LGS/TYT/AYT deneme sınavları yapar. Sınav analizlerine göre süreci izler ve değerlendirir. • İl, ilçe ve okullarda öğrencilere yönelik okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefler; faaliyetler ve etkinlikler planlar. • Yönetici, öğretmen ve aileleri kitap okuma faaliyetlerine dâhil ederek onların öğrencilere rol-model olmasını sağlar.
BİZ KİMİZ?
Okulumuz Aksu ilçesine bağlı Karaçallı mahallesinde bulunmaktadır. Okulumuzda 4 şubemiz ve 87 öğrencimiz vardır. Okulumuzda 8 öğretmen görev yapmaktadır.
VİZYON :Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, toplumun değerlerini önemseyen, çalışkan, çağdaş, girişimci, sorgulayan, yargılayan ve ülkemizin aydınlık geleceğine katkıda bulunan gençlerimizi yetiştiren bir eğitim merkezi olmak için varız.

MİSYON :Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliğinin bir parçası olarak hizmetin yürütüldüğü, çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak
1.     Kitap okuma saati etkinliği: Okulumuzda öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizin her gün bir saat kitap okuması şeklinde uygulanmaktadır. Bu etkinlik ile öğrencilerimizin okuduklarını anlama, yorumlama gibi becerilerini istenmektedir. Aynı zamanda kelime dağarcıklarının gelişmesi ve kendilerini daha iyi ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Yeni nesil soru tipini çözemeyen öğrencilerimizin başarılarının artmasında kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesinin katkısı olacağına inanmaktayız.
PrevNext