Book Creator

ф.н. 2306427054

by Васка Танева

Pages 2 and 3 of 41

Loading...
СЪДЪРЖАНИЕ:

Loading...
Разходка из площад "Освобождение" гр. Белово .................................стр.1
I. Географска характеристика на град Белово ................................стр.2
 1. Местоположение...................................................................................стр.3
 2. Разстояние и посока спрямо столицата...........................................стр.4
 3. Климат......................................................................................................стр.5
 4. Почви.......................................................................................................стр.6
II. Историческа характеристика.......................................................стр.7
 1. Линия на времето.................................................................................стр.8
 2. Първи следи от човешки живот.........................................................стр.9
 3. Крепостта Раковица............................................................................стр.10
 4. Възникване на град Белово..............................................................стр.11
 5. Кадастрални планове на железопътната линия „Цариград – Белово“...................................................................................................стр.12
 6. Името "Гара Бельово" и статут на селището от 1966 до 1977г.......................................................................................................стр.13
 7. Празник на селището, честване и традиця ..................................стр.14
 8. Изображения от честването на празника на града.....................стр.15
 9. Паметници на исторически личности............................................стр.16
 10. Галерия.................................................................................................стр.17
 11. Исторически музей град Белово......................................................стр.18
 12. Част от забележителностите в община Белово............................стр.19


Loading...
 1. Крепост Раковица...............................................................................стр.20
 2. Беловската базилика „Възнесение Господне“ ............................стр.21
 3. Левке, Пистирoс, Ветренска гробница..........................................стр.22
 4. Къща на писателя Крум Велков.......................................................стр.23
 5. Храм "Св. Троица" и СУ "Александър И. Пипонков- Чапай"......стр.24
 6. Църква "Св. Георги" и Скална църква с. Голямо Белово...........стр.25
 7. Минерален комплекс "Топлата вода".............................................стр.26
III. Трудови дейности и професии в района на града...............стр.27
 1. Дейности и професии.........................................................................стр.28
 2. Дейности и професии.........................................................................стр.29
 3. Дейности и професии.........................................................................стр.30
IV. Характеристика на природата в Беловският край...............стр.31
 1. Природата в района...........................................................................стр.32
 2. Растителността.....................................................................................стр.33
 3. Защитено от Закона за биологичното разнообразие "Маришко подрумиче"...........................................................................................стр.34
 4. Минерален извор................................................................................стр.35
______________________________________________________________________________
 • Бих завела децата................................................................................стр.36
 • Използвани източници......................................................................стр.37