Book Creator

Հայոց լեզու

by Gayane Harutyunyan

Cover

Loading...
Հայոց լեզու
Loading...
8
Loading...
Բառակապակցություն
Loading...
1. Բովանդակային մաս
2. Գործնական մաս
3. Առաջադրանք
Loading...
Ուսուցիչ՝ Աստղիկ Ավետիսյան
Աշակերտ՝ Գայանե Հարությունյան
1.
ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Երկու և ավելի բառերի այն կապակցությունը, որն ունի անվանողական արժեք, կոչվում է բառակապակցություն:
երկբաղադրիչ
Բառակապակցույունը բնութագրվում է՝
անսպասելի հանդիպում
1. ըստ բաղադրիչների կապակցման սերտության
ազատ
կայուն
Օր.՝ ցուրտ գիշեր,
անվերջ խոսել,
անուշաբույր ծաղիկ,
նվազագույնը տասը
Օր.՝ շտապ օգնություն
Հայաստանի Հանրապետություն,
ինչպես նաև դարձվածքներ և շրջասույթներ՝
սիզիփոսյան աշխատանք,
թռչունների արքա, ականջ դնել
2. ըստ բաղադրիչ բառերի քանակի
երկբաղադրիչ
բազմաբաղադրիչ
հուզիչ խոսքեր
հուզիչ անավարտ խոսքեր
անսպասելի հանդիպում
չնախատեսված անսպասելի հանդիպում
3. ըստ բառակապակցության գերադաս անդամի խոսքիմասային պատկանելիության
գոյականական - գազավորված ըմպելիք, վատ լուր
ածականական - որոշումից անկախ, կրիայի պես դանդաղ
թվականական - առնվազն յոթ, մոտ տասը
դերանվանական - մասնակիցներից ոմանք, ձեզնից յուրաքանչյուրը
բայական - անդադար խոսել, կենտրոնում գտնվող
մակբայական - օրեր շարունակ, տարիներ առաջ
Բառակապակցություն
Անվանում է հասկացություն
Օր.՝ Արտիստի երգը
2.
Նախադասություն
Իրականացնում է հաղորդակցում
Օր.՝ Արտիստի երգում է:
2.
Գոյականական
1. Քաղցած հովազ
2. Լարից ընկած կիթառ
3. Ձուկ որսացող մրջյուն
4. Դատարկ սառնարան
5. Գույնզգույն փուչիկներ
6. Ծռված ձող
7. Պանրի տեսականի
8. Ոլոռի հատիկ
9. Արհեստական ջրհեղեղ
10. Հեռախոսով զրուցող մայր
Բայական
11. Կիթառ նվագել
12. Մեծահասակին զիջել
13. Բարձրաձայն խոսել
14. Վախից հուզվել
15. Առևտուր անել
16. Կաթ խմել
17. Հեռախոսով զրուցել
18. Սայլակը քշել
19 .Անշնորհք ձևով ծիծաղել
20. Մրցույթում պարտվել
Մակբայական
21. վայրկյաններ անց
22. այնքան շտապ
23. արագ-արագ հավաքել
24. հազիվհազ հասցնել
25. դեսուդեն վազվզել
26. ամբողջովին դատարկել
27. իսկույն լռել
3.
Ածանական
28. Վագրակատվի նման արագաշարժ
Թվականական
29. փուչիկներից հինգը
30. մանուկներից երկուսը
https://www.youtube.com/watch?v=tdYg3XRuAFw
PrevNext