Book Creator

Fem ciència 3rA

by Alba Portero Saldaña

Cover

Loading...
Loading...
P R O J E C T E
Loading...
Loading...
Fem ciència!
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
TERCER DE PRIMÀRIA
1. Objectius del projecte
2. Què sabem sobre ciència?
3. Què volem saber?
4. Ens documentem
5. Plantegem una definició sobre CIÈNCIA
6. Tipus de ciència i científics
7. Enigmes científics
8. El mètode científic
9. Què necessitem per experimentar?
10. Tallers de ciència a l’escola
- Ciència Divertida "L'energia"
- Taller és química
- Ciència Divertida "Les reaccions químiques"
11. Comencem a experimentar!
- Torre de líquids
- L'ou que sura
- Com funciona un airbag?
- Llet amb colorant
- Com fuciona l'electricitat?
- Els imans i els seus misteris
12. Fira científica: Presentem els nostres experiments!
OBJECTIUS DEL PROJECTE
Totes les cultures poden aportar coneixements científics de valor universal. Les ciències han d’estar al servei del conjunt de la humanitat i a contribuir a dotar a totes les persones d’una comprensió més profunda de la natura i la societat, una millor qualitat de vida i un medi ambient sa i sostenible per a les generacions presents i futures. És per aquest motiu que es va decidir triar la ciència com a projecte d’aquest primer curs de primària, una manera d’iniciar-se des de ben petits en el món científic i poder donar respostes a diferents fenòmens que ens envolten.
Els alumnes acostumen a donar explicacions als fets i situacions quotidianes. Solen ser antropomòrfiques, simples i subjectives. Per aquest motiu conèixer què diu la ciència permet aplicar explicacions generals a casos concrets i això implica un grau superior de llibertat.
COMPRENDRE EL MÓN DES DE LA CIÈNCIA PERMET:

- Prendre opcions partint de la informació i del coneixement per tal de millorar-lo i actuar-hi responsablement.
- Formar ciutadans i ciutadanes responsables, crítics, capaços d'analitzar i actuar posant en joc una forma de veure el món: la ciència.
- Construir estructures mentals i a desenvolupar el pensament.
- Portar a la pràctica els conceptes teòrics .
- Comportar dinamisme i motivació a l’aula (altres formes de fer que demanen la implicació de l’alumnat) fent un aprenentatge significatiu.
- Entendre fenòmens des de model científics però posats a la pràctica.
- Afavorir l’aprenentatge vivencial, ja que aprenen a partir del que veuen i palpen i no únicament del que mestra transmet.
- Fomentar la creativitat ja que és essencial, no pot haver-hi un bon científic que no sigui creatiu ja que sovint ens hem d’imaginar situacions, fer prediccions i treballar de formes diverses.
- Fomentar la formulació de preguntes i hipòtesis
- Afavorir l’autonomia, permet a l’alumne treballar amb més autonomia.
- Entendre el per què del per què.
- Afavorir el treball cooperatiu.
- Manipular amb diferents instruments i ús de tècniques de laboratori i camp.
QUÈ SABEM SOBRE CIÈNCIA
Després de plantejar la temàtica del nostre projecte vam realitzar una pluja d'idees sobre què sabem?, del tema i que és el que volien aprendre
A continuació podreu veure algunes d'aquestes aportacions dels nostres petits científics.
PrevNext