Book Creator

Fem ciència 3rA

by Alba Portero Saldaña

Pages 4 and 5 of 34

Loading...
OBJECTIUS DEL PROJECTE
Loading...
Totes les cultures poden aportar coneixements científics de valor universal. Les ciències han d’estar al servei del conjunt de la humanitat i a contribuir a dotar a totes les persones d’una comprensió més profunda de la natura i la societat, una millor qualitat de vida i un medi ambient sa i sostenible per a les generacions presents i futures. És per aquest motiu que es va decidir triar la ciència com a projecte d’aquest primer curs de primària, una manera d’iniciar-se des de ben petits en el món científic i poder donar respostes a diferents fenòmens que ens envolten.
Els alumnes acostumen a donar explicacions als fets i situacions quotidianes. Solen ser antropomòrfiques, simples i subjectives. Per aquest motiu conèixer què diu la ciència permet aplicar explicacions generals a casos concrets i això implica un grau superior de llibertat.
Loading...
Loading...
Loading...
COMPRENDRE EL MÓN DES DE LA CIÈNCIA PERMET:
Loading...

- Prendre opcions partint de la informació i del coneixement per tal de millorar-lo i actuar-hi responsablement.
- Formar ciutadans i ciutadanes responsables, crítics, capaços d'analitzar i actuar posant en joc una forma de veure el món: la ciència.
- Construir estructures mentals i a desenvolupar el pensament.
- Portar a la pràctica els conceptes teòrics .
- Comportar dinamisme i motivació a l’aula (altres formes de fer que demanen la implicació de l’alumnat) fent un aprenentatge significatiu.
- Entendre fenòmens des de model científics però posats a la pràctica.
- Afavorir l’aprenentatge vivencial, ja que aprenen a partir del que veuen i palpen i no únicament del que mestra transmet.
- Fomentar la creativitat ja que és essencial, no pot haver-hi un bon científic que no sigui creatiu ja que sovint ens hem d’imaginar situacions, fer prediccions i treballar de formes diverses.
- Fomentar la formulació de preguntes i hipòtesis
- Afavorir l’autonomia, permet a l’alumne treballar amb més autonomia.
- Entendre el per què del per què.
- Afavorir el treball cooperatiu.
- Manipular amb diferents instruments i ús de tècniques de laboratori i camp.
Loading...