Book Creator

Týden exkurzí na Gymnáziu Přípotoční 2023/24

by Petra Holubova

Cover

Comic Panel 1
Comic Panel 1
Loading...
Týden exkurzí na Gymnáziu Přípotoční

6.11. - 10. 11. 2023
Loading...
Loading...
Zpracování: PhDr. Petra Holubová + redakce školního časopisu 3.D
Přehled exkurzí
Gymnázium Přípotoční uspořádalo 6. 11. 2023 Týden exkurzí, v rámci kterého studenti mohli navštívit různé akce, které pro ně vyučující ve spolupráci s následujícími institucemi připravili. Nabídka byla i v letošním roce opravdu pestrá!
 • Praha židovská - prohlídka s průvodcem
 • Cesta vody od povrchu do oblak
 • Fyziologický ústav AV ČR - Den otevřených dveří
 • Exkurze - Mikrostruktura materiálů
 • Prohlídka knihovny, obrazárny, konventní budovy
 • Exkurze- Psychologická laboratoř AV ČR
 • Exkurze - den otevřených dveří Ústav chemických prosesů
 • Přednáška: Od nových principů genové terapie k praktickým aplikacím
 • Workshop: Osudy obětí Heydrichiády
 • Spalovač mrtvol v D21 - div. představení + beseda s tvůrci
 • Představení Ústavu dějin umění AV ČR
 • Praha očima bezdomovce
 • Dod - Dům služeb pro nevidomé SONS
 • Prohlídka laboratoří (biolékařské polymery) + skvělá přednáška Molekulární obři
 • Plýtvání potravinami očima české veřejnosti
 • Slavné vily Prahy 10
 • Literární seminář: George ORWELL - "1984"
 • Dr. Papež - Kde se vezme vědecký článek?
 • Dr. Kvak - Počasie na horách. Ako nezostať zaskočený v zovretí kopcov a lesov?
 • Jazyk, kognice, mozek
 • Exkurze do zrušeného kostela sv. Vavřince na Malé Straně
 • Praktické osvojení cvič. na strojích, s vlastní vahou a volným závažím.
 • Zapojení AI do výzkumných metod v oblasti komunikace
 • Sportovní ozvěny: o proměnách sportu v české společnosti 90. let
 • Vyzkoušet a pochopit molekuláru
 • Workshop: Bouldering
 • Workshop: Prahou na kole
 • Španělé v Praze - komentovaná prohlídka: Lobkovický palác, kostel Panny Marie Vítězné
 • Exkurze do laboratoří Fakulty informačních technologií ČVUT
 • Three-hour tour of SAPA with a native Vietnamese
 • Australský film Modrous/Blueback (
 • Exkurze - prohlídka divadelního zázemí, přednáška o divadelní tvorbě, možná návštěva herecké zkoušky
 • Lidé a peníze , návštěvnické centrum
 • Exkurze- Optická vlákna 3D Scan
 • Výstavy: Dalí, Warhol
 • Architektura a urbanismus Holešovic

OBSAH
Následující příspěvky studentů ilustrují pouze malou ochutnávku toho, co všechno mohli na vybraných kulturních akcích vidět a zažít. Věnujte proto pozornost i dalším „reportům“ z konaných exkurzí, které jsou k dispozici na nástěnkách v budově školy.
Divadlo D21 -Spalovač mrtvol

Architektura a urbanismus Holešovic

Workshop: Osudy obětí Heydrichiády

Španělé v Praze

Sportovní ozvěny

Film MODROUS/BLUEBACK

Zapojení AI do výzkumných metod v oblasti komunikace

Psychologická laboratoř- eye-tracking AV ČR
4

5

6

7

8

9

10

11
Three-hour tour of SAPA with a native Vietnamese

Dům služeb pro nevidomé SONS

Praha očima bezdomovce

Strahovský klášter

Exkurze do laboratoří Fakulty informačních technologií ČVUT

Exkurze - Mikrostruktura materiálů

Plýtvání potravinami očima české veřejnosti

12

13

14

15

16

17

18
Spalovač mrtvol v divadle D21

Koordinátor: PhDr. Petra Holubová
**********************************
Mikuláš Bor, 4.C

V divadelní hře jako takové se mi velmi líbily momenty, kdy uměli herci přepnout úplně do jiné role a i se rychle převléci do dalšího kostýmu.

Alexandra Hrabincová 4.B
Sandra Mullerová, 4.C

Divadelní adaptace stále aktuálního díla Spalovač mrtvol zůstala věrná knize ve značné míře.
Za zmínku určitě stojí rakvičky, které herci skutečně jedli, sice se to zdá obyčejné, ale malé detaily opravdu vnáší život a pocit skutečnosti do představení, o šlehačce jako vražedné zbrani nemluvě.


Vojtěch Janů, 4.C

Zejména bych ocenil moderní a živé pojetí hry, kdy herci dokázali perfektně zapojit publikum do děje. Překvapilo mě také reálné kouření cigaret v představení.


Myslím si, že není jednoduché ztvárnit dílo Spalovač mrtvol
a vystihnout v něm veškeré motivy, myšlenky a atmosféru, ale právě na tomto představení se to povedlo dokonale. Dokonce některé scény skrývaly jakýsi skrytý význam, který nemusel všem divákům dojít, ale po vysvětlení od samotných herců ukázal ještě větší promyšlenost jejich zpracování díla.


Daniela Venturová, 4.A
Karolína Molnárová 4.B

Z celého vystoupení bychom neměli takový zážitek, nebýt těchto herců.
Jediné, co mě v představení velice zaskočilo, bylo množství nahoty.

4
Zvláštní bylo ztvárnění konce, který zřetelně neřekl, že Zina utekla před vražednými sklony svého otce, jak tomu v příběhu Fukse opravdu bylo.
Divadelní zpracování však hodnotím celkově kladně, jelikož ztvárnění Fuksova díla bylo velmi
věrné a herci prokázali skvělé výkony, které se často nevidí.

Grafické zpracování: Natálie Nováková
Architektura a urbanismus Holešovice

Koordinátor: Mgr. Zuzana Nováková
**********************************
Veronika Volfová 4.B
Dne 8.11. jsme se zúčastnili exkurze, kterou vedla profesorka Zuzana Nováková, na téma Architektura a urbanismus Holešovic. Sraz jsme měli v 9 hodin u zastávky metra Vltavská a následně naše kroky vedly vstříc poznání zajímavých moderních staveb Holešovic.
Prošli jsme podchody u zastávky metra Vltavská, prohlédli jsme si nově otevřenou lávku HolKa spojující Holešovice a Karlín, zavítali jsme na Holešovickou tržnici a do Vnitroblocku. Mimo zajímavé procházky, jsme navštívili budovu Radnice Prahy 7, kde nás tajemník úřadu provedl po radnici, vzal nás i na terasu a do malé obřadní síně. Na závěr jsme měli možnost nahlédnout do prostor firmy vyrábějící batohy, jejíž kanceláře byly úsporně a zajímavě koncipované.

V rámci výstupu z exkurze jsme měli za úkol udělat rozhovory s obyvateli Holešovic. Jednou z dotazovaných byla chovatelka psů ve zralejším věku, která v Holešovicích bydlí celý svůj život. 

Máte nějakou oblíbenou budovu či oblíbený typ architektury zde v Holešovicích?
“Líbí se mi, když jdu v Tusarce a koukám na baráky, jaký byly kdysi, ale ty moderní se mi moc jako nelíběj.”
5
Grafické zpracování: Matěj Vágner
Osudy obětí Heydrichiády

Koordinátor: Mgr. Petra Horáková
**********************************
Aneta Šabatová, 3.B
Dne 7.11. naše skupina navštívila Historický ústav AV ČR, který patří k předním výzkumným pracovištím. Zabývá se historií českého státu od raného středověku až po moderní a soudobé dějiny.

Nejprve jsme vyslechli zajímavou přednášku od pana Vojtěcha Kyncla, který se právě tomuto tématu odborně věnuje. Měli jsme možnost si poslechnout nahrávku vyprávění ženy, která vzpomínala na vypálení Ležáků a zoufalé pohledy matek, kterým byly odebrány jejich děti, a které gestapo odvezlo do pardubické vily Zámeček.


V druhé části workshopu, kterou vedla paní Eva Kubelková, jsme byli rozděleni do skupin po zhruba 7 členech a společně s žáky 5. třídy, kteří se workshopu také účastnili, jsme si vyzkoušeli odbornou práci s dobovými materiály. Naše skupina dostala fotografie a text týkající se Marušky Hrdé. To byla dívka, kterou si gestapo v den vypálení Ležáků vyzvedlo ve škole v nedaleké Skutči, a protože Maruška měla v Ležákách trvalé bydliště, byla odvezena do Zámečku stejně jako ostatní ležácké děti. Ještě v ten večer byla převezena do Prahy, odkud ji o pár dní později transportovali do Chełmna - polského vyhlazovacího tábora, kde v plynovém voze skončil její krátký život.

Workshop byl velice zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.

6
Grafické zpracování: Matyáš Zlesák
PrevNext