Book Creator

Фізика

by Людмила Шуневич

Cover

Comic Panel 1
Loading...
Доброго дня!
Comic Panel 2
Loading...
Фізика 8 клас
Запишіть до зошита
Двадцять п'яте вересня
Дистанційна робота
Тема уроку:Розвязування задач з теми"Кількість теплоти .Питома теплоємність речовини."
Перегляньте відеоурок https://youtu.be/JZNEZ7cE5is. Повторітьпараграф 8
Запишіть задачі до зошита
Д.з Вправа 8 №6 (стор36)
Пройдіть тестування https://vseosvita.ua/test/start/fgy099

Інклюзія тест
https://vseosvita.ua/test/start/mmx862

Під час проходження тестів дотримуйтесь академічної доброчесності
Тема уроку
Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
Запишіть до зошита
Двадцять третє вересня
Дистанційна робота
Тема уроку:Кількість теплоти .Питома теплоємність речовини.
Перегляньте відеоурок
Опрацюйте параграф 8
Запишіть основне до зошита

Пройдіть тестування
До конспекту
Дослідним шляхом з’ясовано, що кількість теплоти, яку поглинає тіло під час нагрівання або виділяє під час охоло дження, прямопропорційна масі цього тіла, зміні його температури та залежить від речовини, з якої це тіло виготовлене (складається): Q =cm∆t
Під час проходження тестів дотримуйтесь академічної доброчесності
де Q — кількість теплоти; m — маса речовини;
∆t — зміна температури; c — коефіцієнт пропорційності, що є характеристикою речовини і називається питома теплоємність речовини.
Запишіть до зошита
Чотирнадцяте вересня
Дистанційна робота
Тема уроку:Види теплообміну
Перегляньте відеоурокhttps://youtu.be/Wv64cNtWXD8?si=RLVl46AWglLm4kn7
Опрацюйте параграф 5-7
Запишіть основне до зошита

Пройдіть тестування
ДО КОНСПЕКТУ
Теплопровідність — це вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини й не супроводжується
перенесенням цієї речовини.
Різні речовини та речовини в різних агрегатних станах порізному
проводять тепло. Одними з найкращих теплопровідників є метали, найгіршими — гази
14.09
ІНКЛЮЗІЯ ТЕСТ

Тест для всіх

Під час проходження тестів дотримуйтесь академічної доброчесності
Конвекція — це вид теплопередачі, що
здійснюється шляхом перенесення енергії потоками рідини або газу. У твердих речовинах цей вид теплопередачі неможливий.
Розрізняють природну і примусову конвекції.
14.09
Вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль, називають випромінюванням.
Випромінювання — це універсальний вид теплопередачі, воно відбувається між усіма тілами (навіть коли тіла перебувають у вакуумі).
11.09
Дистанційна робота
Тема уроку:Внутрішня енергія .
Перегляньте відеоурокhttps://youtu.be/iWbSjxyYxOk
Опрацюйте параграф 3
Запишіть основне до зошита

Пройдіть тестування
ІНКЛЮЗІЯ тест
https://vseosvita.ua/test/start/pod692
Тест для всіх
https://vseosvita.ua/test/start/mkp850
Під час проходження тестів дотримуйтесь академічної доброчесності

До конспекту
Будьяке фізичне тіло має внутрішню енергію. Внутрішня енергія тіла — це сума кінетичних енергій усіх частинок, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їхньої взаємодії
Внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною його температури та в процесі зміни агрегатного стану речовини, з якої це тіло складається.
Під час проходження тестів дотримуйтесь академічної доброчесності
Існують два способи зміни внутрішньої енергії
тіла: виконання роботи та теплопередача.
PrevNext