Book Creator

BILJNI ORGANI

by stella mlinac

Cover

Loading...
Loading...
BILJNI ORGANI
- boljne organe dijeimo na dvije skupine:
VEGETATIVNE: stabiljku, korijen i list
GENERATIVNE: cvijet, plod
-vegetativni organi služe prehrani, agenerativni razmnožavanju
VEGETATIVNI ORGANI:
KORIJEN:
- učvršćuje biljku i crpi vodu i mineralne tvari iz tla
- VRSTE KORJENA:
- pravi (razgranati) korijen- glavna os + korijenove dlačice
- čupavi (adventivni) korijen - samo korijenove dlačice
- haustorije ili sisulje
STABILJKA:
- služi kao oslonac, potporanj za ostale dijelove biljke kao što su listovi i cvjetovi i dr.
- zbog stabljike biljka je uspravna i ima pristup svjetlosti,
- služi prijenosu tekućina između korijena i nadzemnih dijelova biljke,
- u stabljici se skladište hranjive tvari,
- izgrađuje novo živo biljno tkivo
- boljne organe dijeimo na dvije skupine:
VEGETATIVNE: stabiljku, korijen i list
GENERATIVNE: cvijet, plod
-vegetativni organi služe prehrani, agenerativni razmnožavanju
VEGETATIVNI ORGANI:
KORIJEN:
- učvršćuje biljku i crpi vodu i mineralne tvari iz tla
- VRSTE KORJENA:
- pravi (razgranati) korijen- glavna os + korijenove dlačice
- čupavi (adventivni) korijen - samo korijenove dlačice
- haustorije ili sisulje
STABILJKA:
- služi kao oslonac, potporanj za ostale dijelove biljke kao što su listovi i cvjetovi i dr.
- zbog stabljike biljka je uspravna i ima pristup svjetlosti,
- služi prijenosu tekućina između korijena i nadzemnih dijelova biljke,
- u stabljici se skladište hranjive tvari,
- izgrađuje novo živo biljno tkivo
LISTOVI:
- razlikujemo listove JEDNOSUPNICE (mrežaste žile) i listove DVOSUPNICE (paralelne žile)
- organ za fotosintezu
- obavlja asimilacijsku i transpiracijsku funkciju
- na donjaj strani lista nalaze se PUČI koji su zaslužni za izmjenu plinova kroz epidermu lista
-dijelovi lista:
mrežaste ili paralelne žile
petiljka
plojka
hodij
pup u pazušcu lista(dvosupnica)
ligula-rukavac(jednosupnica)
LISTOVI:
- razlikujemo listove JEDNOSUPNICE (mrežaste žile) i listove DVOSUPNICE (paralelne žile)
- organ za fotosintezu
- obavlja asimilacijsku i transpiracijsku funkciju
- na donjaj strani lista nalaze se PUČI koji su zaslužni za izmjenu plinova kroz epidermu lista
-dijelovi lista:
mrežaste ili paralelne žile
petiljka
plojka
hodij
pup u pazušcu lista(dvosupnica)
ligula-rukavac(jednosupnica)
PrevNext