Book Creator

Mano širdy - visa Lietuva

by Skirmantė

Pages 2 and 3 of 153

Loading...
Tikslas – meninių, kūrybinių veiklų metu ugdyti vaikų tautiškumo ir pilietiškumo jausmą.
Uždaviniai:
1.Skatinti vaikų kūrybiškumą naudojant įvairias meninės raiškos priemones bei technikas;
2.Plėsti vaikų žinias apie Lietuvos miestus, lankytinas vietoves ir objektus;
3.Tyrinėti Lietuvos gamtą, kraštovaizdį, meniškai, kūrybiškai perteikti vaizdus;
4.Parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų skaitmeninį katalogą.

Loading...
Dalyviai, pasitelkdami kūrybinės raiškos būdus (aplikavimas, lipdymas, štampavimas, modeliavimas, konstravimas, piešimas, tapymas ir kt.) parengė kūrybinius darbus, vaizduojančius pasirinktus Lietuvos miestus, lankytinas vietas, žymius objektus, kraštovaizdį, savo gyvenamosios vietos žymius objektus ir kt.
Kūrybiniuose darbuose buvo įkomponuojama širdis kaip meilės Lietuvai simbolis.