Book Creator

Valoracions 22-23

by Maria José Cabaleiro

Pages 2 and 3 of 73

VALORACIONS IES SANTA MARIA 2022-2023
Loading...
L’Institut de Santa Maria forma part del Programa de Millora Contínua i Transformació del Govern de Les Illes Balears.

L’objectiu és ser acompanyat en un procés de canvi, facilitant eines i mètodes de treball que puguin permetre aquesta millora i transformació educativa de manera progresiva i sostenible en el temps.

Una de les eines per tal de per tal poder dur endavant la nostra política de millora contínua son les valoracions, un recurs entre altres per fer arribar suggeriments o propostes de millora per part de tota la comunitat educativa.
Loading...
Introducció

                                                                      
Loading...
Loading...
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
Loading...
Loading...
ÍNDEX
Loading...
- Valoració de l'acollida per part del professorat nouvingut - Pàg. 4

- Valoració benvinguda famílies - Pàg 12

- Valoració del curs per part de l'alumnat - Pág 25

- Valoració per part de les famílies al final del curs- Pàg. 44

- Valoració de la satisfacció del personal docent al final del curs - Pàg. 61
1. Percentatge de participació del PROFESSORAT NOUVINGUT en la valoració de l'acollida:
Curs 21-22 :
Curs 22-23 :
12% menos
Speech Bubble
1. VALORACIÓ DE L'ACOLLIDA I DE PRINCIPI DE CURS PER PART DEL PROFESSORAT NOUVINGUT
NOMBRE DE PROFESSORS NOUVINGUTS: 
Rounded Rectangle
1.- La informació ( normes, convocatòria de reunions, funcionament del curs, etc...) i la documentació ( calendari, horaris, models de programació, etc...) que heu rebut ha estat:
25
Rounded Rectangle
 ENQUESTES REALITZADES
Rounded Rectangle
VALIDACIÓ DE LES DADES

Rounded Rectangle
15
Rounded Rectangle
60%
Rounded Rectangle
Interval de la valoració; : 1-és la més baixa i, per tant desfavorable, i 5 la més elevada)
Thought Bubble
És massa informació en poc temps, però es el que passa sempre
No he pogut trobar la informació que ens presentareu, com el guió de tutors...
Les arribades a un centre suposen haver de gestionar molta d'informació nova. Alguna centres fan un recull d'informació bàsica per a nouvinguts a un quadernet o PDF i va molt bé tenir-ho tot al mateix lloc. També estaria bé tenir cartells a la sala de guàrdies amb informacions de funcionament, per exemple, un recordatori de les preguntes restauratives en cas de conflicte.
2. Les primeres reunions de departament abans de l'inici de les classes han estat:
3. Les primeres reunions d'equip educatiu han estat:
4. La primera reunió de claustre
PrevNext