Book Creator

Klimatske promjene

by Katica Validžić

Cover

Loading...
Loading...
EKO PROJEKT: KLIMATSKE PROMJENE
Loading...
3.b i učiteljica Katica Validžić
CILJ RADA:
Objasniti pojam klimatske promjene, istražiti povezanost klimatskih promjena i zdravlja djece, istražiti utjecaj klimatskih promjena na biljni i životinjski svijet.
ISHODI UČENJA:
PID OŠ A.3.1. Učenik zaključuje o organiziranosti prirode.
PID OŠ B.3.1. Učenik raspravlja o važnosti odgovornoga odnosa prema sebi, drugima i prirodi.
PID OŠ A.B.C.D.3.1. Učenik uz usmjeravanje objašnjava rezultate vlastitih istraživanja prirode, prirodnih i/ili društvenih pojava i/ili različitih izvora informacija.
Odgojno - obrazovna očekivanja međupredmetnih tema

osr B.2.4. Suradnički uči i radi u timu.

uku A.2.1. Uz podršku učitelja ili samostalno traži nove informacije iz različitih izvora i uspješno ih primjenjuje pri rješavanju problema.
uku A.2.2. Učenik primjenjuje strategije učenja i rješava probleme u svim područjima učenja uz praćenje i podršku učitelja.
uku A.2.3. Učenik se koristi kreativnošću za oblikovanje svojih ideja i pristupa rješavanju problema.

pod B.2.2. Planira i upravlja aktivnostima.

ikt A.2.1. Učenik prema savjetu odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju za obavljanje zadatka.
ikt C.2.2. Učenik uz učiteljevu pomoć ili samostalno djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.
ikt C.2.3. Učenik uz učiteljevu pomoć ili samostalno uspoređuje i odabire potrebne informacije među pronađenima.
Što su klimatske promjene?
Najprije smo potražili odgovor na to pitanje.
Pogledali smo film Moj planet Zemlja.
Možete ga naći na poveznici:

https://youtu.be/BnPEuVoE6EA
A, odgovore smo tražili i drugdje...
Radom u skupini podijelili smo zadatke.
1. skupina : KLIMATSKE PROMJENE
CILJ: Istražiti što su klimatske promjene, te njihov utjecaj na život na Zemlji.
ZAKLJUČILI SMO!!
Uzrok klimatskih promjena je globalno zagrijavanje.
2. skupina: Klimatske promjene i zdravlje djece
CILJ: Istražiti kako klimatske promjene utječu na zdravlje djece.
ZAKLJUČILI SMO!
Klimatske promjene utječu na naša svakodnevna stanja: razdražljivost, umor, slabiju koncentraciju, glavobolju...
Klimatske promjene utječu na pojavu kroničnog bronhitisa te čestih upala gornjih i donjih dišnih puteva kod djece.
PrevNext