Book Creator

Science Inspires (Природните науки вдъхновяват)

by Vesela Todorova

Cover

Loading...
Loading...
ЕРАЗЪМ +
Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”
Сектор „Училищно образование“

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ ВДЪХНОВЯВАТ

№ 2020-1-BG01-KA101-078454

Бенефициент

Регионално управление на образованието - Пазарджик

Партньори

ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик
ПГХХТ, гр. Пазарджик
СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик
Loading...