Book Creator

Proiect didactic CLR

by Madalina Dragomir

Cover

Loading...
PROIECT DIDACTIC
Formulare de întrebări și răspunsuri despre jocuri și jucării


REALIZAT ÎNCADRUL PROGRAMULUI TRANSNAȚIONAL DE MENTORAT EDUCAȚIE ONLINE PRIN PARTENERIATE
Loading...
PROF: DRAGOMIR MARIA MĂDĂLINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI
JUDEȚUL PRAHOVA, ROMÂNIA
PROIECT DIDACTIC
Formulare de întrebări și răspunsuri despre jocuri și jucării
Text suport: Cum au fugit odată jucăriile de la un copil
DATA: 20.08.2021
UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI
PROFESOR: DRAGOMIR MARIA MĂDĂLINA
CLASA: PREGĂTITOARE
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: JOCURI ȘI JUCĂRII
TEMA LECȚIEI: FORMULARE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DESPRE JOCURI ȘI JUCĂRII
TIPUL LECȚIEI: CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR
TEXT SUPORT: CUM AU FUGIT ODATĂ JUCĂRIILE DE LA UN COPIL, DE NINA STĂNCULESCU
Competenţe specifice vizate:
    1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar                              
    4.3.  Exprimarea unor idei, trăiri personale şi informaţii prin intermediul limbajelor neconvenţionale       

Obiective operaţionale:
Ob.1.– să formuleze corect întrebări/ răspunsuri despre conținutul textului Cum au fugit odată jucăriile de la un copil; obiectivul se consideră  realizat dacă fiecare elev formulează corect cel puțin o întrebare, un răspuns;
Ob.2. – să stabilească valoarea de adevăr a răspunsurilor referitoare la înțelegerea textului audiat, ridicând bulina corespunzătoare; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev apreciază corect cel puțin un răspuns sau o întrebare;
Ob.3. – să redea răspunsul la întrebarea dată, prin intermediul limbajului neconvențional; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev redă răspunsul corect pentru cel puțin una dintre cele trei întrebări adresate.
Metode, procedee și tehnici didactice:
˜ explicaţia, conversaţia, exerciţiul
Mijloace de învăţământ:
laptop, aplicația Zoom, platforma Classroom, jucăriile preferate, Prezentare PowerPoint http://s9.ro/16bx, buline verzi și roșii, creioane colorate, hârtie, link Quizziz http://s9.ro/16bq, link padlet https://padlet.com/miricioiu_carmen_alexandra/xjoyu67b4bx6b4si, imagine – cuvinte și imagini, link Jamboard http://s9.ro/16bp
Forme de organizare:
˜ Modalitate de lucru: mixtă (activitate sincron și asincron)
˜ activitate frontală, activitate individuală
˜ Durata: 30 minute
EV0CARE

Solicit copiilor să plece din fața camerei, să caute jucăria preferată, să o aducă, să ne-o arate și să ne spună cum o cheamă.
Apoi prezint o parte din materialul video, prezentat elevilor cu o zi înainte în Google classroom, de pe www.educatieonline.md

https://youtu.be/-UtWvIe3Hdg
PrevNext