Book Creator

proiect

by Tatiana Capatina

Pages 2 and 3 of 24

Pod peste Prut
Prietenie fără hotare
Proiect educațional
Transfrontalier
Loading...
Coordonator :
Loading...
Moldova
r.Criuleni
s.Măgdăcești
L.T.Măgdăcești
Cl.a II-a
Ursu Daria
Loading...
Parteneri:
Loading...
Moldova 
mun.Chișinău
oraș Cricova                                                     
L.T. ,, Alexei Mateevici”                    
str. Tineretului 32  
cl. a II-a A, a II-a B
Obadă Liudmila
Bodrug Veronica
Loading...
Moldova
r.Criuleni
s.Pașcani
Gim.Pașcani
cl. a II - a
Capațina Tatiana
Loading...
România
Inspectoratul Școlar Jud. Maramureș,             
Șc. Gim. „Octavian Goga”                                        
Baia Mare, str. V. Lucaciu nr.56
cl. I-a
Pustai-Codreanu Elena -Maria
Loading...
Loading...
Să ne privim în ochi cu blândețe, să ne dăm mâinele și vom vedea cât de bogați suntem căci stăpânim cea mai valoroasă comoară  a lumii - PRIETENIA.
Speech Bubble
Scopul :
* Crearea unor relații de colaborare , cooperare și cunoaștere reciprocă între copiii participanți la proiect


* Oferirea unor context educaționale care să permită copiilor formarea competențelor și atitudinilor specifice   unei educații multiculturale.
Acord de parteneriat .
Competențe de comunicare în limba română
Competența de a învăța să învețe
Competențe de exprimare și de conștientizare a volorilor culturale
Star;
Star;
Star;
Star;
Star;
Star;
Star;
Star;
Star;
Star;
Obiective :
* Familiarizarea copiilor cu elemente caracteristice istoriei comunității căreia îi aparțin obiceiuri, tradiții, educație, timp liber;
* Valorificarea pozitivă a relațiilor interumane;
* Educarea copiilor în spiritual toleranței și cooperării ;
* Stimularea relațiilor de prietenie în rândul copiilor ;
Calendarul activităților :
PrevNext