Book Creator

Povijest novca

by Jelena Vukosavljević

Cover

Loading...
Povijest novca
Loading...
RADNI ZADATCI
Loading...
Zadatak broj 1.
1. Koji period ljudske povijesti je prikazan na slici?

2. Što rade ljudi na slici?

3. Što imaju obučeno?

4. Gdje žive?

5. Čime se hrane?

6. Zašto u ovom periodu ljudi ne trebaju novac?
Zadatak broj 1.
1. Koji period ljudske povijesti je prikazan na slici?

2. Što rade ljudi na slici?

3. Što imaju obučeno?

4. Gdje žive?

5. Čime se hrane?

6. Zašto u ovom periodu ljudi ne trebaju novac?
Zadatak broj 2.
Stara baka Mara želi napraviti sok od jabuka. Potrebno joj je 2 kg jabuka za 1 litru soka.

Baka Mara uzgaja ovce i prodaje ovčje mlijeko

Djed Petar posjeduje nekoliko stabala jabuka i potrebno mu je ovčje mlijeko

Djeda Petar nudi 2 kg jabuka za 1 litru mlijeka

Koliko litara mlijeka mora trampiti baka Mara kako bi skuhala 10 litara soka?
Zadatak broj 2.
Stara baka Mara želi napraviti sok od jabuka. Potrebno joj je 2 kg jabuka za 1 litru soka.

Baka Mara uzgaja ovce i prodaje ovčje mlijeko

Djed Petar posjeduje nekoliko stabala jabuka i potrebno mu je ovčje mlijeko

Djeda Petar nudi 2 kg jabuka za 1 litru mlijeka

Koliko litara mlijeka mora trampiti baka Mara kako bi skuhala 10 litara soka?
Zadatak broj 3.
Ako kovač u 10 minuta uspije napraviti 20 kovanica, koliko mu je sati potrebno da napravi 240 kovanica?
PrevNext