Book Creator

Svi različiti, a jednaki

by Danijela Švigir

Pages 2 and 3 of 29

Loading...
Projekt: "Svi različiti, svi jednaki"

Područje proučavanja: ljudska prava, diskriminacija

Učenici:
Ema Pavor 2.Mb
Dora Mikulec 2.Mb
Matias Gospočić 2.Mb
Marta Stanić 2.Mb
Sara Petaj 2.Mb
Luka Bartolović 2.Mb

Mentor: Danijela Švigir
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...