Book Creator

70 aastat raamatukogu Keila lastele

by Varje Mägi

Pages 4 and 5 of 29

70 aastat raamatukogu Keila lastele
Keila Rajooni Lasteraamatukogu asutati 01.oktoobril 1951.a.

Lasteraamatukogu asus ühes toas Keila Rajooni-raamatukoguga, mis selleks ajaks oli (küll erinevate nimede all) oli eksisteerinud Keilas juba aastast 1919.a.
Raamatukogu asus sel ajal Haapsalu mnt 25 majas (endine vallamaja, hilisem muusikakool).
Lasteraamatukogu loomise otsustas aga asjaolu, et seoses sellega saadi juurde ka raamatute ostmise summasid.
Lasteraamatukogu esimeseks juhatajaks sai AINO HEINA.

Esimeseks laenutajaks oli VALENTINA SOTNIK.
Loading...
Esialgu polnud lasteraamatukogul eraldi ruumi. Kogu töö toimus ühes toas täiskasvanud lugejatega.

Lasteraamatud korjati teiste raamatute hulgast välja ja pandi eraldi riiulitele.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
1951-1957 asusid raamatukogud aadressil Haapsalu mnt 7.
Loading...
Loading...
Selles majas oli raamatukogudel kasutuses kaks tuba.

Raamatukogudel oli ühine eesruum, kus asus laenutuslett täiskasvanud lugejate jaoks. Fondiruumi viis uks, mis asus laenutusleti taga.

Eesruumis oli suur vitriin raamatunäituste jaoks.
Lasteraamatukogul oli omaette väike toake. Laenutuslett asus otse ukse juures. Siis veel avafondi polnud ja raamatu tõi lapsele raamatukoguhoidja.

Agaramaid lugejaid lubati ka fondiruumi, kus nad ise riiulitelt raamatuid võisid valida. Selleks tuli kitsukesest avast, mis jäi ukse ja laenutusleti vahele, läbi pugeda. 
1.dets.1952 asus lasteraamatukogu juhatajana tööle
LAINE RIŽKAJA.

Uueks laenutajaks tuli raamatukokku VEERA MAIDLA (Tammesaar).
Vasakult: Esta Sulg (Ojapõld), Helga Rahu ja Laine Rižkaja
1.detsembril 1953.a sai lasteraamatukogu uueks juhatajaks HELGA RAHU.

Selleks ajaks oli lasteraamatukogus juba 3415 raamatut, lugemas käis 355 last. Tehti esimesi katseid koostööks kooliga. 
Laenutajatena töötasid lasteraamatukogus ESTA SULG (1953-1954), ÕILME ORRO (1954-1955), VIIVI NÕMME (1955-1957).

Hea koostöö oli nii kooli, kui lastaiaga. Suveperioodil anti Keila lasteaiale välja rändraamatukogu.
Töötati väga kitsastes tingimustes. Lasteraamatukogu väikeses ruumis oli raske leida kohta, kuhu poleks paigutatud raamatuid.

Vähe sellest, et riiulid olid raamatutest üle koormatud, neid võis leida isegi laudadel, toolidel ja põrandale virna laotult.
1957 aasta alguses koliti uude majja - vastvalminud Keila Kultuurimajja. Selles majas tegutseti 54 aastat.
Kultuurimajas sai raamatukogu enda käsutusse kaks tuba alumisel korrusel. Ühte paigutati laenutuslett ja raamatud, teine jäi lugemistoaks.

Lasteraamatukogu paigutati lugemistoa kõrval asuvasse ruumi. Selle ruumikese suuruseks oli 30m2 ning sissepääs oli eraldi uksest.
PrevNext