Book Creator

Урок по Българска Конституция

by Gergina Blagoeva

Pages 2 and 3 of 38

Loading...
Loading...
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Loading...
1. "Премеждията на свещената книга" ................................ 4
2. Увод .......................................................................................... 5
3. Първият парламентарен звънец ....................................... 8
4. Учредителното събрание .................................................... 9
5. Какви са първите депутати? ............................................. 10
6. Откъде идват народните избраници? ........................... 11
7. Председателство на Учредителното събрание .............15
8. Дебатите на политическите опоненти ...........................16
9. Търновската конституция от 1879 г. ................................ 17
10. Търновската конституция-основни изводи ................. 22
11. Любопитни факти .............................................................. 28
12. Конституция на Царство България ................................ 29
13. Конституция на НРБ от 1947 г. ......................................... 30
14. Конституция на НРБ от 1971 г. ......................................... 31
15. Конституция на Република България от 1991 г. .......... 32
16. Днес научихте, че ............................................................... 35
17. Задачи ................................................................................... 36
18. Използвани източници .................................................... 37
Loading...
-3-