Book Creator

Déi kleng Gäns an den Hierscht

by Laura Masutti

Cover

Loading...
Loading...
Déi kleng gro Gäns genéisst et, mat hiere Frënn ze spillen.
Mee op eemol, eng Lëftchen. Huch - sou kal? Ween ass do? Ech schudderen mech jo ... bal!
"Ech sinn et, mäi Kand", äntwert hier den Wand. Den Hierscht steet virun der Dier an dee kënnt zesumme mat mir!
Den Hierscht?! Déi kleng Gäns huet gespuert, dass si eppes Wichteges ze dinn hätt: Mee si wousst einfach net wat...
Vläicht kënnen hir Frënn hir hëllefen?
Do gesäit sie d'Kaweechelcher a freet:
"Den Hierscht ass ënerwee. Sot mir, wat maacht dir elo?"
Kleng Gäns, schéin dech ze gesinn! Elo am Hierscht fanne mir vil Eechele an Nëss ënnert de Beem, e gudden Deel dovun brénge mir heem. En aneren Deel läit gutt verstoppt an der Äerd, dës Stoppe si fir eis vu groussem Wäert.
"O" seet d'Gäns, "dat kléngt gutt. Dat mécht mir richteg Mutt...
Dat probéieren ech och elo."
Mee e Lach ze gruewen, fir eng Gäns, eng Plo.
Do gesäit si d'Bieren a freet:
Léif Bieren, den Hierscht ass do, wat maacht dir elo?"
Kléng Gäns, mir bleiwen an eiser Hiel, wou mir mat mëlle Blieder ab dësem kale Wieder, eis e kuschelegt Bettche maachen.
"O" seet d'Gäns, "dat kléngt gutt. Dat mécht mir Mutt...
Mee Blieder sammelen am Wand, eng Plo.
PrevNext