Book Creator

Déi kleng Gäns an den Hierscht

by Laura Masutti

Pages 2 and 3 of 10

Loading...
Loading...
Déi kleng gro Gäns genéisst et, mat hiere Frënn ze spillen.
Loading...
Mee op eemol, eng Lëftchen. Huch - sou kal? Ween ass do? Ech schudderen mech jo ... bal!
Loading...
"Ech sinn et, mäi Kand", äntwert hier den Wand. Den Hierscht steet virun der Dier an dee kënnt zesumme mat mir!
Loading...
Loading...
Loading...
Den Hierscht?! Déi kleng Gäns huet gespuert, dass si eppes Wichteges ze dinn hätt: Mee si wousst einfach net wat...
Vläicht kënnen hir Frënn hir hëllefen?