Book Creator

Пролет в Детска градина 77 "Магнолия"

by Nikoleta Milkova

Cover

Loading...
Пролет в ДГ77 "Магнолия"
Loading...
Loading...
ПРОЛЕТ

Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.
Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.

Асен Разцветников
ПРОЛЕТ В ДЕТСКА ГРАДИНА МАГНОЛИЯ
Пролет в група "Звездичка"
ГРУПА " ПЧЕЛИЧКА "
PrevNext