Book Creator

A new book

by Viktor Larsen

Cover

Loading...
1995-2022
Loading...
Velferdsstaten Norge
Velferdsstaten under press
I 1990-tallet så kom velferdsstaten under kraftig press. Mange mente at ordningene ble for dyre og at staten skulle stramme inn. Spørsmålet var om oljerlandet Norge skulle begrense velferdsstaten eller ikke.
Da kom vi opp med en løsning til pensjonen og det var å bruke inntektene til oljefondet. I dag 2022 så er oljefondet på 11,8 Trillioner kroner.


Samfunnet i Norge har forandret seg. Man fikk færre barn enn tidligere, levealderen steg og det førte til en reduksjon av arbeidskraft. Det skapte en utfordring i velferdsstaten. Pensjoninskuddet måtte bli større på grunn av flere ble eldre.
Velferdsstaten under press
I 1990-tallet så kom velferdsstaten under kraftig press. Mange mente at ordningene ble for dyre og at staten skulle stramme inn. Spørsmålet var om oljerlandet Norge skulle begrense velferdsstaten eller ikke.
Da kom vi opp med en løsning til pensjonen og det var å bruke inntektene til oljefondet. I dag 2022 så er oljefondet på 11,8 Trillioner kroner.


Samfunnet i Norge har forandret seg. Man fikk færre barn enn tidligere, levealderen steg og det førte til en reduksjon av arbeidskraft. Det skapte en utfordring i velferdsstaten. Pensjoninskuddet måtte bli større på grunn av flere ble eldre.
Antall arbeidsufør har steget mye. Man får full lønn fra første sykedag. Mange bedrifter har høyt sykefravær. Mange mener at det er på grunn av sykelønnsordningen og ville forandre det. Andre mente at sykelønnsordningen var grei.

Flere monopoler har også blitt avviklet. Telenor hadde lenge hatt monopol over å tilby tjenester til landet, men når den ble lagt net så kom det andre bedrifter som ville ta over. Da ble privatiseringen litt større og staten har trekt seg ut av mange bedrifter.
Privatisering, Monopoler og offentlig styring
Politikerne diskuterer om hva vi skal gjøre med velferdsstaten. Partiene til mener at vi skal privatisere tjenester, mens de partiene til venstre mener at vi skal ha det motsatte. I store statseide bedrifter som telenor og statoil har staten redusert eiendelene sine.

Antall arbeidsufør har steget mye. Man får full lønn fra første sykedag. Mange bedrifter har høyt sykefravær. Mange mener at det er på grunn av sykelønnsordningen og ville forandre det. Andre mente at sykelønnsordningen var grei.

Flere monopoler har også blitt avviklet. Telenor hadde lenge hatt monopol over å tilby tjenester til landet, men når den ble lagt net så kom det andre bedrifter som ville ta over. Da ble privatiseringen litt større og staten har trekt seg ut av mange bedrifter.
Privatisering, Monopoler og offentlig styring
Politikerne diskuterer om hva vi skal gjøre med velferdsstaten. Partiene til mener at vi skal privatisere tjenester, mens de partiene til venstre mener at vi skal ha det motsatte. I store statseide bedrifter som telenor og statoil har staten redusert eiendelene sine.

kommunikasjons og imormasjonsteknologien kom til norge
Rundt år 2000 så ble internett vanlig i hverdagen. Nå ble det viktig for Norge og ha fokus på e-handel og elektroniske markedsplasser til digitaliseringen til Norge. Norsk EDIPRO ledet en forskningsprosjekt som het for infrastrukturprogrammet. Elektronisk handel skulle bli åpnet for alle. Resultatene ble TransportXML.
Utflagging
Statistikken viser hvor mange prosent fra alderen 9 til 79 bruker de forskjelige medier daglig.
Norge er et dyrt land å produsere varer og tjenester. Mange bedrifter har flyttet produksjonen til utlandet. Det kalles utflaging. Noen har flagget for at de ikke klare å tjene penger og andre gjør det for å tjene mere penger. Derfor har mange arbeidsplasser i norge lagt ned for at bedrifetene drar til utlandet.
PrevNext