Book Creator

MANTIK DERSİNE GİRİŞ

by Yusuf Kotan

Cover

Loading...
MANTIK DERSİNE 
GİRİŞ
Thought Bubble
Loading...
Loading...
ÖNERME NEDİR?
◼ Bir ifadenin önerme olabilmesi için kesin hüküm bildirmesi gerekir. Önemli olan ifadenin doğru veya yanlış olması değil, doğruluğu ve yanlışlığında herkesin hemfikir olabilmesidir.
ÖRNEKLER
◼  “Ali’nin boyu uzundur.” (önerme değildir)
Çünkü uzun olmanın bir ölçütü yoktur.
◼ “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” (önermedir)
Çünkü başkentin Ankara olup olmadığı belirlenebilir.
◼ Bir ifadenin önerme olabilmesi için kesin hüküm bildirmesi gerekir. Önemli olan ifadenin doğru veya yanlış olması değil, doğruluğu ve yanlışlığında herkesin hemfikir olabilmesidir.
◼  “Ali’nin boyu uzundur.” (önerme değildir)
Çünkü uzun olmanın bir ölçütü yoktur.
◼ “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” (önermedir)
Çünkü başkentin Ankara olup olmadığı belirlenebilir.
BİLEŞİK ÖNERME NEDİR?
İki veya daha fazla önermenin ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak bağlaçları ile birleştirilmesiyle elde edilen yeni önermelere bileşik önerme denir.
“VE” BAĞLACI ( ∧ )
p ile q önermelerinin “ve” bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye p ve q önermesi denir ve p ∧ q biçiminde gösterilir.
p ∧ q Doğruluk Tablosu
p: “2 asal sayıdır.” önermesi doğrudur. (p ≡ 1)
q: “2 tek sayıdır.” önermesi yanlıştır. (q ≡ 0)
p ∧ q: “2 asal sayıdır ve tek sayıdır.” önermesi yanlıştır. (p ∧ q ≡ 0)
ÖNEMLİ NOTLAR
1) p ∧ p’ ≡ 0
2) p ∧ 0 ≡ 0
3) p ∧ 1 ≡ p
İki veya daha fazla önermenin ve, veya, ya da, ise, ancak ve ancak bağlaçları ile birleştirilmesiyle elde edilen yeni önermelere bileşik önerme denir.
p ile q önermelerinin “ve” bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye p ve q önermesi denir ve p ∧ q biçiminde gösterilir.
p ∧ q: “2 asal sayıdır ve tek sayıdır.” önermesi yanlıştır. (p ∧ q ≡ 0)
3) p ∧ 1 ≡ p
“VEYA” BAĞLACI ( ∨ )
p ile q önermelerinin “veya” bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye p veya q önermesi denir ve p ∨ q biçiminde gösterilir.
p ∨ q Doğruluk Tablosu
p: “İstanbul bir ildir.” önermesi doğrudur. (p ≡ 1)
q: “İstanbul başkenttir.” önermesi yanlıştır. (q ≡ 0)
p ∨ q: “İstanbul bir ildir veya başkenttir.” önermesi doğrudur. (p ∨ q ≡ 1)
ÖNEMLİ NOTLAR
1) p ∨ 1 ≡ 1
2) p ∨ 0 ≡ p
3) p ∨ p’ ≡ 1
PrevNext