Book Creator

DG

by ДГ "Калина Малина"

Pages 2 and 3 of 11

Loading...
Comic Panel 1
Loading...
ДГ №21 „Калина Малина” е общинска детска градина,
построена през 1977 година.
Осъществява обучение и възпитание на деца
от 3 до 7 години по програми, утвърдени от МОН.
Loading...
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Loading...
2012
Loading...
Comic Panel 1
Loading...
ДГ №21 има лого,знак и химн.

ХИМН:
"Ако в зоро закопнееш,в приказка да поживееш,
приказки сбъдват се знай в нашата детска градина
с име Калина Малина..."
Loading...
Comic Panel 2
Comic Panel 3