Book Creator

DG

by ДГ "Калина Малина"

Pages 2 and 3 of 11

ДГ №21 "КАЛИНА МАЛИНА"
ГРАД ВАРНА
Loading...
Comic Panel 1
Loading...
ДГ №21 „Калина Малина” е общинска детска градина,
построена през 1977 година.
Осъществява обучение и възпитание на деца
от 3 до 7 години по програми, утвърдени от МОН.
Loading...
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Loading...
2012
Loading...
Comic Panel 1
Loading...
ДГ №21 има лого,знак и химн.

ХИМН:
"Ако в зоро закопнееш,в приказка да поживееш,
приказки сбъдват се знай в нашата детска градина
с име Калина Малина..."
Loading...
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 1
През 2012 година е построено ново крило
за още три групи с басейн.
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 1
През 2020 година в двора на
детската градина са изградени
пет нови площадки за игра на децата.
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Comic Panel 5
Comic Panel 1
Мисия на ДГ № 21:

"Ние сме тук, за да се чувстват вашите деца добре."
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Comic Panel 5
Comic Panel 1
В детската градина работят 38 души
педагогически и непедагогически персонал.
Основни приоритети на работата са качеството на детското обучение и възпитание и подготовката на децата за училище.
Използват се ИКТ за разгръщане на пълноценен образователен процес.
Comic Panel 2
Comic Panel 1
ДГ има девет групи: Звездичка, Моряче, Калинка,
Детелинка, Маргаритка, Малката русалка,
Слънчо, Делфинче, Морско конче.
Осигуряват се оптимални условия за личностно развитие и качествена предучилищна подготовка.
Формират се нагласи у децата за учене през целият живот.
Comic Panel 2
Comic Panel 3
Comic Panel 4
Comic Panel 5
PrevNext