Book Creator

תזמורת סימפונית

by Valery Karpunov

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
מדריך לתזמורת סימפונית
* בתזמורת כלים רבים ושונים. הם נבדלים זה מזה בגודל, בצורה ובחומר ממנו הם עשויים. צליליהם שונים בגונם, בעוצמתם ובגובהם. המלחין מכיר היטב את הכלים. הוא יודע מהן האפשרויות והמגבלות של כל כלי, מה מתקבל יפה ומה נוח לבצע.
* הוא יודע, למשל, שלפיקולו צלילים גבוהים וחדים מאוד, שמִנעד צליליו קטן ושהוא מוגבל בהבעתו אך מופלג בזריזותו.
הצ׳לו, לעומת זאת, עשיר בצליליו. נגינתו יפה במיוחד ברגיסטר הנמוך. לחצוצרה גון בהיר ומבריק והיא מתאימה מאוד למנגינות חגיגיות, תרועתיות. תוף הדוד (הטימפני) יכול ליצור אווירת מתח ע״י נקישת טרמולו, המתחיל בפיאניסימו, והגובר והולך בהדרגה.

* אלו הן, כמובן, רק דוגמאות מעטות מתוך כל הגוונים והאפשרויות בהם מתחשב המלחין בעת כתיבת יצירתו. בעזרת קטעים נבחרים מתוך יצירות שונות, נשתדל להבין את בחירתם של המלחינים בכלים המבצעים.
התפתחות התזמורת הסימפונית
* לפני שנת 1600, לתזמורת היה תפקיד משנה במוסיקה. היא היתה מוגבלת לצרכי ליווי לשירה. הנגנים היו מעתיקים את תפקיד הכלי מן המרשם הקולי. 
* בתקופת הבארוק לא התחשבו ביותר בגוונים המיוחדים של כלי הנגינה. הצ׳מבלו שימש מדריך ומכוון הרמוני. התפקידים עוברים מקבוצה לקבוצה. לדוגמא, כל אחד מהקונצרטי הברנדנבורגיים כתוב להרכב כלים אחר. 
* בתקופה הקלאסית, בסוף המאה ה -18 קבוצת כלי המיתר קיבלו עמדות מפתח בתזמורת. בימי היידן ומוצרט עוצב ההרכב הסטנדרטי של התזמורת הסימפונית הקלאסית. כלי הנגינה קיבלו תפקידים בהתאם לתכונותיהם ולאפשרויותיהם הטכניות. 
* התזמורת היא מנגנון, אשר בכוחו להביע מן הצליל הענוג ביותר ועד לעוצמה הנסערת ביותר. מתווספים כלים, בעיקר במשפחת הנשיפה. הגוון, ההבעה והצליל הם הראשונים במעלה.
* בתקופה הרומנטית (המאה ה -19) משתכללת אמנות התזמור ומגיעה לשיאים שלא נודעו עד אז.
* המאה ה -20 מתאפיינת בניסויים והמצאות חדשות: התפתחות משפחת כלי ההקשה וצירוף כלי הקשה מיוחדים.
סדר ישיבת הכלים בתזמורת הסימפונית
שאלות למחשבה ולשיחה

1. מדוע יושבים נגני הקשת בחזית הבמה ?

2. מדוע נמוכים צלילי התוף במרכז יותר מאשר בשוליו ?

3. באיזה כלי היית בוחר לו רצית לחקות את קולות הציפורים ?

4. מאילו משפחות כלים מורכבת תזמורת צבאית ?

5. מה יוצא דופן ומדוע: פסנתר, חליל , קלרינט , חצוצרה ?

6. מה משותף לפסנתר, מנדולינה, כינור ונבל ?

7. למה משמשים הקלידים באקורדיון ולמה הכפתורים השחורים ?

8. באיזה צד של המנגן נמצאים הצלילים הגבוהים של הפסנתר ?

9. מדוע אין לגיטרה החשמלית תיבת תהודה ?

10. סמן קו תחת הכלים שיכולים להפיק צלילים אחדים בבת-אחת: פסנתר, גיטרה , אקורדיון, חצוצרה.

11. אלו סגולות של הפסנתר עושות אותו לכלי מבוקש כל-כך ?

12. הצליל מגיע לאוזנינו ע״י רטיטות באוויר. ציין שלושה כלים שמהווים מקורות שונים של הרטטת אוויר:
PrevNext